FANDOM


Beroringa (ベロリンガ Beroringa) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó bắt đầu tiến hóa thành Berobelt khi biết Lăn Tròn lúc lên cấp.

Mô tả

Chúng dùng lưỡi để liếm sạch các vết bẩn. Mùi hôi thối bị lưu lại ở những nơi bị chúng liếm nên chẳng rõ làm vậy thì có thật sự sạch hay không. Chúng đưa lưỡi liếm khắp mọi vật thể thăm dò xung quanh. Nếu bạn bị liếm trúng, hãy mau chóng rửa sạch kẻo nổi mẩn đấy.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/108