FANDOM


Beroringa (ベロリンガ Beroringa) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó bắt đầu tiến hóa thành Berobelt khi biết Lăn Tròn lúc lên cấp.

Mô tả

Chúng dùng lưỡi để liếm sạch các vết bẩn. Mùi hôi thối bị lưu lại ở những nơi bị chúng liếm nên chẳng rõ làm vậy thì có thật sự sạch hay không. Chúng đưa lưỡi liếm khắp mọi vật thể thăm dò xung quanh. Nếu bạn bị liếm trúng, hãy mau chóng rửa sạch kẻo nổi mẩn đấy.[1]

Loài này tấn công và bắt mồi bằng lưỡi. Cái lưỡi dài tận 2 mét. Đuôi Beroringa co lại khi chúng vươn lưỡi, nên có lẽ hai bộ phận này gắn kết với nhau.[2]

 Năng lực

Thế hệ 1

Chỉ số cơ bản
Hp 90
Tấn công 55
Phòng thủ 75
Đặc biệt 60
Tốc độ 30
Tổng 310

Thế hệ 2 về sau

Chỉ số cơ bản
Hp 90
Tấn công 55
Phòng thủ 75
Tấn công đặc biệt 60
Phòng thủ đặc biệt 75
Tốc độ 30
Tổng 385

Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Ma Thường Giác đấu
Bay
Độc
Đất
Đá
Côn trùng
Thép
Lửa
Nước
Cỏ
Điện
Siêu năng
Băng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/108
  2. Bách khoa toàn thư Po kémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.