FANDOM


Beedle (ビードル Bīdoru) là Pokémon song hệ Côn trùng/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Cocoon ở cấp độ 7 và sau đó tiến hóa thành Spear ở cấp độ 10.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.