FANDOM


Bayleaf (ベイリーフ Beirīfu) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 2. Bayleaf là dạng tiến hóa của Chicorita và nó bắt đầu tiến hóa thành Meganium ở cấp độ 32.

Mô tả

Bên trong mỗi cuộn lá quanh cổ của Bayleaf có một mầm cậy tỏa hương thơm, tiếp thêm sinh khí cho người nào ngửi thấy.[1]

Quanh cổ chúng có 8 nụ hoa. Những nụ hoa quanh cổ Bayleaf toả ra hương thơm cay nồng, kích thích sinh lực và sự hiếu chiến cho đối tượng ngửi trúng.[2]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 60
Tấn công 62
Phòng thủ 80
Tấn công đặc biệt 63
Phòng thủ đặc biệt 80
Tốc độ 60
Tổng 405

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Thường Bay
Nước Giác đấu Độc
Cỏ Đá Côn trùng
Điện Ma Lửa
Thép Băng
Siêu năng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/153
  2. Bách khoa toàn thư Pokémon - Best Wishes series (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.