FANDOM


Bayleaf (ベイリーフ Beirīfu) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ II. Bayleaf là dạng tiến hóa của Chicorita và nó bắt đầu tiến hóa thành Meganium ở cấp độ 32.

Mô tả

Cổ Bayleaf được bao quanh bởi 8 chiếc lá cuộn tròn. Bên trong mỗi ống lá đấy là một chồi non nhỏ. Chồi cây này tỏa ra mùi hương khiến người khác cảm thấy rung động. Mùi hương này còn hoạt động như một chất kích thích giúp phục hồi sức khỏe. Khi ngửi thấy hương thơm đó, bạn sẽ cảm tràn đầy sinh lực và bằng cách nào bạn cũng muốn được chiến đấu.

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 60
Tấn công 62
Phòng thủ 80
Tấn công đặc biệt 63
Phòng thủ đặc biệt 80
Tốc độ 60
Tổng 405

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Đất Thường Bay
Nước Giác đấu Độc
Cỏ Đá Côn trùng
Điện Ma Lửa
Thép Băng
Siêu linh
Rồng
Bóng tối
Tiên

Ghi chú:

  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Mô tả

Ngôn ngữ Tên
Nhật Bayleaf (ベイリーフ Beirīfu)
Anh Bayleef
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.