FANDOM


Arceus (アルセウス Aruseusu)Pokémon huyền thoại thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 4. Arceus không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Arceus có đến 18 hình thái khác nhau. Mỗi hình thái tương đương với một hệ. Arceus có thể chuyển sang các hình thái khác bằng cách giữ những Phiến thạch hoặc Pha lê Z ứng với hệ muốn chuyển đổi.

Mô tả

Theo thần thoại, Pokémon này ra đời khi vũ trụ thậm chí còn chưa tồn tại. Theo truyền thuyết vùng Sinnoh, thần nở ra từ một quả trứng và kiến tạo nên toàn bộ thế giới này.[1]

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Ma Thường Giác đấu
Bay
Độc
Đất
Đá
Côn trùng
Thép
Lửa
Nước
Cỏ
Điện
Siêu năng
Băng
Rồng
Bóng tối
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Khi đặc tính Đa hệ được kích hoạt, khả năng chịu sát thương của Arceus sẽ phụ thuộc vào hệ mà Pokémon này chuyển đổi thành.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/493
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.