FANDOM


Agnome (アグノム Agunomu)Pokémon huyền thoại thuần hệ Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 4. Agnome không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Agnome cùng với YuxieEmrit là bộ ba Pokémon giám hộ hồ huyền thoại của Sinnoh.

Mô tả

Người đời gọi Agnome là "vị thần ý chí". Theo lời kể, thần ngủ sâu dưới đáy hồ để giữ cân bằng cho thế giới. Người ta cho rằng, Yuxie, Emrit và Agnome nở ra từ cùng một quả trứng.[1]

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Giác đấu Thường Côn trùng
Siêu năng Bay Ma
Độc Bóng tối
Đất
Đá
Thép
Lửa
Nước
Cỏ
Điện
Băng
Rồng
Tiên
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.
  • Khi đặc tính Lơ lửng được kích hoạt, Agnome miễn kháng với sát thương do hệ Đất gây ra.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/482
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.