FANDOM


Achamo (アチャモ Achamo) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó bắt đầu tiến hóa thành Wakashamo ở cấp độ 16 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Burshamo ở cấp độ 36.

Achamo cùng với KimoriMizugorou là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Hoenn.

Mô tả

Achamo có một ngọn lửa cháy trong người cho ta cảm giác ấm áp khi ôm. Chúng được bao phủ bởi lớp lông tơ mềm mại. Achamo thường chập chửng theo sau nhà huấn luyện. Chúng phun ra những quả cầu lửa nóng hơn 1000°C, đủ để thiêu đốt đối thủ thành tro.[1]

 Năng lực

Chỉ số cơ bản
Hp 45
Tấn công 60
Phòng thủ 40
Tấn công đặc biệt 70
Phòng thủ đặc biệt 50
Tốc độ 45
Tổng 310

 Khả năng chịu sát thương

0x 1/4x 1/2x 1x 2x 4x
Côn trùng Thường Đất
Thép Giác đấu Đá
Lửa Bay Nước
Cỏ Độc
Băng Ma
Tiên Điện
Siêu năng
Rồng
Bóng tối
Ghi chú:
  • 1x là các hệ gây sát thương bình thường, 2x và 4x là các hệ gây sát thương hiệu quả, 1/2x và 1/4x là các hệ gây sát thương kém hiệu quả, 0x là các hệ Pokémon này miễn kháng.

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/255
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.