Tất cả các nhật trình công khai

Hiển thị tất cả các nhật trình đang có của Wiki Pokémon tiếng Việt chung với nhau. Bạn có thể thu hẹp kết quả bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên (phân biệt chữ hoa-chữ thường), hoặc các trang bị ảnh hưởng (cũng phân biệt chữ hoa-chữ thường).

Nhật trình
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 04:04, ngày 30 tháng 7 năm 2021 Đã mở tài khoản người dùng Baocong5823 Message Wall đóng góp
 • 11:04, ngày 24 tháng 7 năm 2021 Đã mở tài khoản người dùng Tonykiet18 Message Wall đóng góp
 • 07:24, ngày 19 tháng 7 năm 2021 127.0.0.1 đóng góp đã khóa Tập tin:Site-background-dark [Sửa đổi=Chỉ cho phép các bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các bảo quản viên] (vô thời hạn) [Tải lên=Chỉ cho phép các bảo quản viên] (vô thời hạn) (Theme designer protected image) (sử)
 • 07:24, ngày 19 tháng 7 năm 2021 FANDOMbot Message Wall đóng góp đã tạo trang Tập tin:Site-background-dark
 • 07:24, ngày 19 tháng 7 năm 2021 FANDOMbot Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Site-background-dark Thẻ: 20210719072435
 • 07:24, ngày 19 tháng 7 năm 2021 127.0.0.1 đóng góp đã khóa Tập tin:Site-background-light [Sửa đổi=Chỉ cho phép các bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các bảo quản viên] (vô thời hạn) [Tải lên=Chỉ cho phép các bảo quản viên] (vô thời hạn) (Theme designer protected image) (sử)
 • 07:24, ngày 19 tháng 7 năm 2021 FANDOMbot Message Wall đóng góp đã tạo trang Tập tin:Site-background-light
 • 07:24, ngày 19 tháng 7 năm 2021 FANDOMbot Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Site-background-light Thẻ: 20210719072432
 • 03:10, ngày 13 tháng 6 năm 2021 Đã mở tài khoản người dùng Quynho201206 Message Wall đóng góp
 • 09:53, ngày 17 tháng 5 năm 2021 Đã mở tài khoản người dùng Camtu060307 Message Wall đóng góp
 • 13:35, ngày 9 tháng 5 năm 2021 Đã mở tài khoản người dùng AnhDungNg Message Wall đóng góp
 • 11:13, ngày 11 tháng 3 năm 2021 Đã mở tài khoản người dùng Anhdang29 Message Wall đóng góp
 • 05:54, ngày 9 tháng 3 năm 2021 Đã mở tài khoản người dùng Đinh Thúy Phụng Message Wall đóng góp
 • 10:12, ngày 28 tháng 2 năm 2021 Đã mở tài khoản người dùng Minhmai14 Message Wall đóng góp
 • 07:23, ngày 10 tháng 2 năm 2021 Đã mở tài khoản người dùng Phong712 Message Wall đóng góp
 • 00:10, ngày 6 tháng 2 năm 2021 Đã mở tài khoản người dùng Daihoa Message Wall đóng góp
 • 09:14, ngày 14 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã tạo trang Thành viên:Hibikisoukou/Test (Tạo trang mới với nội dung “{{Thành viên:Hibikisoukou/Template:TestTable|Hệ1=Rồng|Hệ2=BT |Thường=1/4 |Lửa=1/4 |Nước=1/4 |Cỏ=1/4 |Điện=1/4 |Băng=1/4 |GĐ=1/4 |Đ…”) Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 • 15:52, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Documentation(nội dung cũ: “<noinclude><div style="display:none;"></noinclude><div style="border:1px solid black; margin:1em; margin-top:3em;"><div style="background:#ddd; color:#111; padding:1em; margin:0em;">'''Template documentation''' <span style="font-s…”)
 • 15:52, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Clear(nội dung cũ: “<br style="clear:both"/><noinclude>{{PAGENAME}}</noinclude>”)
 • 15:52, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Type(nội dung cũ: “<!-- --><span class="t-type <!-- -->{{#switch:{{lc:{{{1|}}}}}<!-- -->| normal = type-normal<!-- -->| fire = type-fire<!-- -->| water = type-water<!-- -->| grass = type-grass<!-- -->| el…”)
 • 15:52, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Col-end(nội dung cũ: “<p></p> |}</div><noinclude> </noinclude>”)
 • 15:51, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Col-break(nội dung cũ: “<p></p> | style="{{#if:{{{width|{{{độ rộng|}}}}}}|width: {{{width|{{{độ rộng}}}}}}; }}text-align: {{{align|left}}}; vertical-align: {{{valign|top}}}; {{#if: {{{gap|}}}|padding-left: {{{gap}}};}}" |<noinclude> </noinclude>”)
 • 15:51, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Col-begin(nội dung cũ: “<div> {| class="{{{class|{{{lớp|}}}}}} multicol" role="presentation" style="{{#if:{{{small|{{{nhỏ|}}}}}}|font-size:90%; }}border-collapse: collapse; padding: 0; border: {{{border|0}}}; background:{{{bgColor|{{{bgcolor|{{{màu…”)
 • 15:50, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Featured Pokémon/Source(nội dung cũ: “{| style="border:1px solid #{{{type1}}}; text-align:left;margin-bottom:20px;width:250px" | |- |[[File:{{{num}}}{{{name}}}.png|center|200px]] |- |{{{desc}}} ('''[[{{{name}}}|more...]]''') |- |'''National Dex:''' {{{num}}} |- |'''T…”)
 • 15:50, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Roundytop(nội dung cũ: “border-top-left-radius: {{{1|10px}}}; -moz-border-radius-topleft: {{{1|10px}}}; -webkit-border-top-left-radius: {{{1|10px}}}; -khtml-border-top-left-radius: {{{1|10px}}}; -icab-border-top-left-radius: {{{1|10px}}}; -o-border-top-l…”)
 • 15:50, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Roundyright(nội dung cũ: “border-top-right-radius: {{{1|10px}}}; -moz-border-radius-topright: {{{1|10px}}}; -webkit-border-top-right-radius: {{{1|10px}}}; -khtml-border-top-right-radius: {{{1|10px}}}; -icab-border-top-right-radius: {{{1|10px}}}; -o-border-…”)
 • 15:50, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Roundyleft(nội dung cũ: “border-top-left-radius: {{{1|10px}}}; -moz-border-radius-topleft: {{{1|10px}}}; -webkit-border-top-left-radius: {{{1|10px}}}; -khtml-border-top-left-radius: {{{1|10px}}}; -icab-border-top-left-radius: {{{1|10px}}}; -o-border-top-l…”)
 • 15:50, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Roundybr(nội dung cũ: “border-bottom-right-radius: {{{1|10px}}}; -moz-border-radius-bottomright: {{{1|10px}}}; -webkit-border-bottom-right-radius: {{{1|10px}}}; -khtml-border-bottom-right-radius: {{{1|10px}}}; -icab-border-bottom-right-radius: {{{1|10px…”)
 • 15:50, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Roundybottom(nội dung cũ: “border-bottom-left-radius: {{{1|10px}}}; -moz-border-radius-bottomleft: {{{1|10px}}}; -webkit-border-bottom-left-radius: {{{1|10px}}}; -khtml-border-bottom-left-radius: {{{1|10px}}}; -icab-border-bottom-left-radius: {{{1|10px}}};…”)
 • 15:50, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Roundybl(nội dung cũ: “border-bottom-left-radius: {{{1|10px}}}; -moz-border-radius-bottomleft: {{{1|10px}}}; -webkit-border-bottom-left-radius: {{{1|10px}}}; -khtml-border-bottom-left-radius: {{{1|10px}}}; -icab-border-bottom-left-radius: {{{1|10px}}};…”)
 • 15:50, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Roundy(nội dung cũ: “border-radius: {{{1|10px}}}; -moz-border-radius: {{{1|10px}}}; -webkit-border-radius: {{{1|10px}}}; -khtml-border-radius: {{{1|10px}}}; -icab-border-radius: {{{1|10px}}}; -o-border-radius: {{{1|10px}}};<noinclude>'''If you update…”)
 • 15:49, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Pokécolor-light(nội dung cũ: “<includeonly>{{#switch:{{{1|Normal}}}|{{Normal}}|{{normal}}|Normal=F2F2E9|{{Fire}}|{{fire}}|Fire=F7BC92|{{Water}}|{{water}}|Water=DCE3F5|{{Grass}}|{{grass}}|Grass=D5F7C3|{{Electric}}|{{electric}}|Electric=FCEEB6|{{Ice}}|{{ice}}|Ic…”)
 • 15:49, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Pokécolor-dark(nội dung cũ: “<includeonly>{{#switch:{{{1|Normal}}}|{{Normal}}|{{normal}}|Normal=C7C7AB|{{Fire}}|{{fire}}|Fire=D45D08|{{Water}}|{{water}}|Water=5C87ED|{{Grass}}|{{grass}}|Grass=74BF4D|{{Electric}}|{{electric}}|Electric=E0C969|{{Ice}}|{{ice}}|Ic…”)
 • 15:49, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Grass(nội dung cũ: “'''Hệ''' Cỏ (Gọi là: くさタイプ Kusa taipu trong Tiếng Nhật) là một trong 18 loại nguyên tố của Pokémon. thumb|Hệ Cỏ Hệ Cỏ thường có đặc tính điềm tĩnh,…”)
 • 15:48, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Game(nội dung cũ: “<infobox theme="delta"> <title source="title1"> <default>{{PAGENAME}}</default> </title> <image source="image1"> <caption source="caption1"/> </image> <image source="image3"> <caption source="caption3"/> </…”)
 • 15:46, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Featured Pokémon(nội dung cũ: “{{Featured Pokémon/Source |num=303 |name=Mawile |abilities=Hyper Cutter<br/>Intimidate<br/>Sheer Force (DW) |species=Deceiver |desc={{Nihongo|Mawile|クチート|Kuchiito}} is a {{type|Steel}}/{{type|F…”)
 • 15:46, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Tài liệu(nội dung cũ: “<includeonly><div style="clear: both; border: 2px solid #AAAAAA; margin: 1em; margin-top: 1em;"> <div style="background: #AAAAAA; color: #FFF; padding: 1em; margin: 0em;"><big>'''TÀI LIỆU BẢN MẪU'''</big></div> <div sty…”)
 • 15:45, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:PokéInfo(nội dung cũ: “{|class="toccolours" style="margin:auto; width:100%; padding:1px; border:2px solid #{{Pokécolor-dark|{{{border|{{{type2|{{{type|???}}}}}}}}}}}; background-color:#{{Pokécolor-light|{{{border|{{{type2|{{{type|???}}}}}}}}}}}; color…”)
 • 15:44, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Anchor(nội dung cũ: “{{{{{|safesubst:}}}#gọi:anchor|main}}<noinclude><br>Ví dụ<br>{{anchor|Charizard}}</noinclude>”)
 • 02:21, ngày 13 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã tạo trang Thành viên:Hibikisoukou/Template:TestTable (Tạo trang mới với nội dung “{| class="{{{Hệ1|Thường}}} {{{Hệ2|}}}2" width="100%" !Cấp !Tuyệt kĩ !Hệ !Loại !Sức mạnh !Chính xác !PP |- |1 | | | | | | |}”) Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 • 11:37, ngày 11 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã tạo trang Hệ (Tạo trang mới với nội dung “{{Nhật|'''Hệ'''|タイプ|''Taipu''}} là một tính năng của các Pokémon và các Tuyệt kỹ. Hầu hết các hệ được giới thiệu t…”) Thẻ: Soạn thảo trực quan
 • 11:01, ngày 11 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã tạo trang Tập tin:Rong.png
 • 11:01, ngày 11 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã tạo trang Tập tin:Tien.png
 • 11:01, ngày 11 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã tạo trang Tập tin:Sieulinh.png
 • 11:01, ngày 11 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã tạo trang Tập tin:Ma.png
 • 11:01, ngày 11 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Rong.png
 • 11:01, ngày 11 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã tạo trang Tập tin:Lua.png
 • 11:01, ngày 11 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Tien.png
 • 11:01, ngày 11 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Sieulinh.png
 • 11:01, ngày 11 tháng 1 năm 2021 Hibikisoukou Message Wall đóng góp đã tải lên Tập tin:Ma.png
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).