Pokémon Wiki
Advertisement

Wariacje ruchów dotycząc ruchów, które są identyczne pod względem obrażeń i celności, są podobne w PP (nie więcej niż 5 osobno), ale mają inne typy, kategorie obrażeń lub drugorzędny efekt. Poniżej są rozpisane różne archetypy ruchów i ruchy, które padają pod ich kategorie.

Spis treści

Lista wariacji ruchów zadające obrażenia

Elementarne Kły

15 PP, 65 Mocy, 95% Celności
10% szans na zadanie niezmiennego statusu i/lub zachwianie celu; ruch gryzący
Ruch Typ Kat. Gen PP Kondycja stanu
Kieł Ognia ognisty fizyczny IV {{{PP}}} Poparzenie
Kieł Lodu lodowy fizyczny IV {{{PP}}} Zamrożenie
Kieł Gromu Physical fizyczny IV {{{PP}}} Paraliż

Ruchy nokautujące jednym ciosem

5 PP, % Celności
Cele o wyższym poziomie niż użytkownik są niepodatne *
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Szczelina ziemny fizyczny I {{{PP}}} {{{other}}}
Gilotyna normalny fizyczny I {{{PP}}} {{{other}}}
Świdroróg normalny fizyczny I {{{PP}}} {{{other}}}
Czyste Zimno* lodowy specjalny III {{{PP}}} {{{other}}}

Ruchy Przysięgi

10 PP, 80 Mocy, 100% Celności
Użyte w kombinacji dają efekty działające na cztery tury
Ruch Typ Kat. Gen PP Efekt, kiedy jest połączony z:
Przysięga Ognia ognisty specjalny V {{{PP}}} Przysięgą Trawy: Przeciwnicy otrzymują 1/8 obrażeń maks. HP co turę.
Przysięgą Wody: Podwaja prawdopodobieństwo aktywacji drugorzędnych działań.
Przysięga Trawy trawiasty specjalny V {{{PP}}} Przysięgą Ognia: Przeciwnicy otrzymują 1/8 obrażeń maks. HP co turę.
Przysięgą Wody: Przepoławia szybkość przeciwników.
Przysięga Wody wodny specjalny V {{{PP}}} Przysięgą Ognia: Podwaja prawdopodobieństwo aktywacji drugorzędnych działań.
Przysięgą Trawy: Przepoławia szybkość przeciwników.

Wariacje Kwasu

25 lub 30 PP, 40 Mocy, 100% Celności
10% szans na aktywację drugorzędnego efektu
Ruch Typ Kat. Gen PP Drugorzędny efekt
Kwas* trujący specjalny I 30 Obniża Specjalną Obronę*
Bąbelek* wodny specjalny I 30 Obniża Szybkość
Żar ognisty specjalny I 25 Wywołuje poparzenie
Szok Elektryczny elektryczny specjalny I 30 Wywołuje paraliż
Śnieżny Pył lodowy specjalny II 25 Zamraża

Wariacje Aerobuchu

5 PP, 100 Mocy, 95% Celności
Wysoki wskaźnik krytycznego ciosu; ruch-sygnatura
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Aerobuch* latający specjalny II {{{PP}}} {{{other}}}
Kosmo-Rozdarcie* smoczy specjalny IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Starożytnej Mocy

5 PP, 60 Mocy, 100% Celności
10% szans na podwyższenie wszystkich statystyk
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Starożytna Moc kamienny specjalny II {{{PP}}} {{{other}}}
Srebrny Wiatr robaczy specjalny III {{{PP}}} {{{other}}}
Złowrogi Wiatr duchowy specjalny IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Promienia Aurory

20 PP, 65 Mocy, 100% Celności
Szansa na aktywację dodatkowego efektu
Ruch Typ Kat. Gen PP Dodatkowy efekt
Promień Aurory lodowy specjalny I {{{PP}}} 10% szans na obniżenie Ataku celu o jeden stopień
Bąblopromień wodny specjalny I {{{PP}}} 10% szans na obniżenie Szybkości celu o jeden stopień
Psychopromień psychiczny specjalny I {{{PP}}} 10% szans na wywołanie oszołomienia
Muł trujący specjalny I {{{PP}}} 30% szans na wywołanie zatrucia
Iskra elektryczny fizyczny II {{{PP}}} 30% szans na wywołanie paraliżu

Wariacje Ognia Zaporowego

20 PP, 15 Mocy, 85% Celności
Wielokrotne uderzenie
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Ogień Zaporowy* normalny fizyczny I {{{PP}}} {{{other}}}
Wściekły Atak normalny fizyczny I {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Gryzienia

25 PP, 60 Mocy, 100% Celności
30% szans na zachwianie
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Gryzienie* mroczny fizyczny I {{{PP}}} {{{other}}}
Odcisk Serca psychiczny fizyczny V {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Zamieci

5 lub 10 PP, 110 Mocy, 70% Celności
Szansa na zadanie stanu zdrowia, pewne warunki pogodowe sprawiają, że ruch nie chybi
Ruch Typ Kat. Gen PP Dodatkowy efekt
Zamieć* lodowy specjalny I 5 10% szans na zamrożenie celu
Piorun* elektryczny specjalny I 10 30% szans na sparaliżowanie celu
Huragan* latający specjalny V 10 30% szans na oszołomienie celu
*Skupiony Wybuch i Kleisty Strzał pierwotnie również miały tą samą moc, ale ich moc nie zmalała w Generacji VI, i tym samym już nie są częścią tej wariacji.

Wariacje Niebieskiej Flary

5 PP, 130 Mocy, 85% Celności
20% szans na zadanie niezmiennego statusu
Ruch Typ Kat. Gen PP Kondycja stanu
Niebieska Flara* ognisty specjalny V {{{PP}}} Poparzenie
Szturm Gromu* elektryczny fizyczny V {{{PP}}} Paraliż

Wariacje Rzutu Kośćmi

10 PP, 25 Mocy, 90% Celności
Wielokrotne uderzenia
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Rzut Kośćmi* ziemny fizyczny II {{{PP}}} {{{other}}}
Wybuch Skał kamienny fizyczny III {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Solanki

10 PP, 65 Mocy, 100% Celności
Moc podwaja się przy pewnych warunkach
Ruch Typ Kat. Gen PP Warunki
Solanka wodny specjalny IV {{{PP}}} HP celu poniżej 50%
Przekleństwo* duchowy specjalny V {{{PP}}} Cel ma niezmienny stan
Jadoszok trujący specjalny V {{{PP}}} Cel jest otruty

Wariacje Kąsania Robaka

20 PP, 60 Mocy, 100% Celności
Je i zyskuje efekt trzymanej przez cel Jagody
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Kąsanie Robaka robaczy fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Skubanie latający fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Pocisku Nasion

30 PP, 25 Mocy, 100% Celności
Wielokrotne uderzenia
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Pocisk Nasion trawiasty fizyczny III {{{PP}}} {{{other}}}
Lodowy Oszczep* lodowy fizyczny III {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Katastropika

1 PP, 210 Mocy, 100% Celności
Ruch-Z-sygnatura
Ruch Typ Kat. Gen PP Pokémon
Katastropika elektryczny fizyczny VII {{{PP}}} Pikachu
Miażdżący Naleśnik normalny fizyczny VII {{{PP}}} Snorlax

Wariacje Rzutu Obrotowego

10 PP, 60 Mocy, 90% Celności
-6 priorytetu, zmusza cel do zamiany
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Rzut Obrotowy walczący fizyczny V {{{PP}}} {{{other}}}
Smoczy Ogon smoczy fizyczny V {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Zatrzaśnięcia

10 or 15 PP, 35 Mocy, 85% Celności
Częściowo więzi cel
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Zatrzaśnięcie** wodny fizyczny I 10 {{{other}}}
Wir Ognia* ognisty specjalny I 15 {{{other}}}
Wir* wodny specjalny II 15 {{{other}}}}
Piaskowy Grób* ziemny fizyczny III 15 {{{other}}}

Wariacje Kontry

20 PP, 100% Celności
-5 priorytetu, kontruje ostatni ruch przyjęty na siebie z podwójną mocy
Ruch Typ Kat. Gen PP Kontruje
Kontra walczący fizyczny I {{{PP}}} Ruchy fizyczne
Lustropowłoka psychiczny specjalny II {{{PP}}} Ruchy specjalne

Wariacje Krzyżowego Ciosu

5 PP, 100 Mocy, 80% Celności
Wysoki wskaźnik krytycznego ciosu
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Krzyżowy Cios walczący fizyczny II {{{PP}}} {{{other}}}
Skalna Krawędź kamienny fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Miażdżącego Chwytu

5 PP, Różnorodność Mocy, 100% Celności
Zwiększa moc obrażeń, jeśli obecne HP celu jest wysokie
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Miażdżący Chwyt* normalny fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Wykręcenie normalny specjalny IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Kruszącego Pazura

10 PP, 75 Mocy, 95% Celności
50% szans na obniżenie Obrony celu o jeden stopień
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Kruszący Pazur* normalny fizyczny III {{{PP}}} {{{other}}}
Ostra Muszla wodny fizyczny V {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Chrupania

10 lub 15 PP, 80 Mocy, 100% Celności
Szansa na obniżenie statystyki celu o jeden stopień
Ruch Typ Kat. Gen PP Statystyka podatna na ruch
Chrupanie mroczny fizyczny II 15 20% szans na obniżenie Obrony celu*
Kula Cienia duchowy specjalny II 15 20% szans na obniżenie Specjalnej Obrony celu
Błyskodziało stalowy specjalny IV 10 10% szans na obniżenie Specjalnej Obrony celu
* Kula Energii pierwotnie miała 80 mocy, ale została zmieniona na 90 moc w Generacji VI i tym samym nie jest już dłużej częścią tego archetypu (zamiast tego znajduje się w w innej liście wariacji).

Wariacje Tunelu

10 PP, 80 Mocy, 100% Celności
Ruch trwający dwie tury; otrzymuje podwójne obrażenia od pewnych ruchów
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Tunel* ziemny fizyczny I {{{PP}}} {{{other}}}
Nurkowanie* wodny fizyczny III {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Wyładowania

15 PP, 80 Mocy, 100% Celności
30% szansy na aktywację drugorzędnego efektu, uderza wszystkie sąsiednie Pokémony
Ruch Typ Kat. Gen PP Drugorzędny efekt
Wyładowanie elektryczny specjalny IV {{{PP}}} 30% szans na paraliż
Pióropusz Lawy ognisty specjalny IV {{{PP}}} 30% szans na poparzenie

Wariacje Podwójnej Krawędzi

15 PP, 120 Mocy, 100% Celności
Użytkownik otrzymuje rykoszet równy ⅓ obrażeń zadanych wrogowi
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Podwójna Krawędź* normalny fizyczny I {{{PP}}} {{{other}}}
Elektroakcja** elektryczny fizyczny III {{{PP}}} {{{other}}}
Dzielny Ptak latający fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Błysk Płomieni* ognisty fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Drewniany Młot trawiasty fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Dynamicznego Ciosu

5 PP, 100 Mocy, 50% Celności
Wywołuje zmianę stanu
Ruch Typ Kat. Gen PP Kondycja stanu
Dynamiczny Cios walczący fizyczny II {{{PP}}} Oszołomienie
Piekło ognisty specjalny V {{{PP}}} Poparzenie
* Elektrodziało poprzednio miało 100 mocy, ale w Generacji IV zmieniono na 120 mocy, przez co już dłużej nie jest częścią tego archetypu.

Wariacje Erupcji

5 PP, Różnorodność Mocy, 100% Celności
Większe obrażenia, jeśli jest użyty z wysokim HP
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Erupcja ognisty specjalny III {{{PP}}} {{{other}}}
Chluśnięcie wodny specjalny III {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Fałszywego Cięcia

40 PP, 40 Mocy, 100% Celności
Zostawia cel z co najmniej 1HP
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Fałszywe Cięcie normalny fizyczny II {{{PP}}} {{{other}}}
Wstrzymanie normalny fizyczny VI {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Ognistego Bicza

15 PP, 80 Mocy, 100% Celności
Obniża statystykę celu o jeden stopień
Ruch Typ Kat. Gen PP Obniżana statystyka
Ognisty Bicz* ognisty fizyczny VII {{{PP}}} Obrona
Wypad robaczy fizyczny VII {{{PP}}} Atak

Wariacje Pięści Ognia

10 lub 15 PP, 75 Mocy, 100% Celności
10% szans na zadanie zmiany stanu
Ruch Typ Kat. Gen PP Kondycja stanu
Pięść Ognia ognisty fizyczny I 15 Poparzenie
Pięść Lodu lodowy fizyczny I 15 Zamrożenie
Pięść Gromu elektryczny fizyczny I 15 Paraliż
Promień Sygnału robaczy specjalny III 15 Oszołomienie
Pieśń Reliktu* normalny specjalny V 10 Uśpienie

Wariacje Wymachiwania

15 PP, Różnorodność Mocy, 100% Celności
Wyższe obrażenia, jeśli użyty jest z niskim HP
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Wymachiwanie normalny fizyczny II {{{PP}}} {{{other}}}
Odwrócenie walczący fizyczny II {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Miotacza Ognia

10 lub 15 PP, 90 Mocy, 100% Celności
10% szans na zadanie niezmiennego statusu, namierza jednego przeciwnika
Ruch Typ Kat. Gen PP Kondycja stanu
Miotacz Ognia ognisty specjalny I 15 Poparzenie
Lodowy Promień lodowy specjalny I 10 Zamrożenie
Błyskawica elektryczny specjalny I 15 Paraliż

Wariacje Mroźnego Oddechu

10 PP, 60 Mocy
Zawsze wykonuje krytyczny cios
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Mroźny Oddech lodowy specjalny V {{{PP}}} {{{other}}}
Burzliwy Rzut* walczący fizyczny V {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Frustracji

20 PP, Różnorodność Mocy, 100% Celności
Moc zależy od przyjaźni użytkownika
Ruch Typ Kat. Gen PP Większe obrażenia dzięki
Frustracja normalny fizyczny II {{{PP}}} Niski wskaźnik przyjaźni
Powrót normalny fizyczny II {{{PP}}} Wysoki wskaźnik przyjaźni

Wariacje Fuzji Rozbłysku

5 PP, 100 Mocy, 100% Celności
Moc jest podwajana, jeśli użytkownik zostanie uderzony przez Fuzję Rozbłysku lub Fuzję Pioruna w tej samej turze
Ruch Typ Kat. Gen PP Moc podwojona przez
Fuzja Rozbłysku* ognisty specjalny V {{{PP}}} Fuzję Pioruna
Fuzja Pioruna* elektryczny fizyczny V {{{PP}}} Fuzję Rozbłysku

Wariacje Giga Odpływu

10 PP, 75 Mocy, 100% Celności
Odnawia HP o połowę zadanych obrażeń
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Giga Odpływ* trawiasty specjalny II {{{PP}}} {{{other}}}
Wysysający Cios* walczący fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Drewniane Poroże* trawiasty fizyczny V {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Podmuchu Wiatru

35 lub 40 PP, 40 Mocy, 100% Celności
Brak dodatkowego efektu
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Podmuch Wiatru* latający specjalny I 35 {{{other}}}
Uderzenie normalny fizyczny I 35 {{{other}}}
Drapanie normalny fizyczny I 35 {{{other}}}
Pchnięcie* normalny fizyczny I 35 {{{other}}}
Baśniowy Wiatr baśniowy specjalny VI 35 {{{other}}}
Ulistnienie trawiasty fizyczny VII 40 {{{other}}}

Wariacje Żyroskopu

5 lub 10 PP, Różnorodność Mocy, 100% Celności
Moc zależy od Szybkości użytkownika i celu; nie ma wpływu na cele ze Zdolnością Kuloodporny
Ruch Typ Kat. Gen PP Większe obrażenia poprzez:
Żyroskop stalowy fizyczny IV 5 Niższa Szybkość w porównaniu z celem
Elektro Kula elektryczny specjalny V 10 Wyższa Szybkość w porównaniu z celem

Wariacje Pięści Młota

10 PP, 100 Mocy, 90% Celności
Obniża Szybkość użytkownika; Ruchy pięściowe
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Pięść Młota walczący fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Lodowy Młot* lodowy fizyczny VII {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Ciepłej Kraksy

10 PP, Różnorodność Mocy, 100% Celności
Większe obrażenia, jeśli waga użytkownika przewyższa wagę celu
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Ciepła Kraksa* ognisty fizyczny V {{{PP}}} {{{other}}}
Ciężki Łomot stalowy fizyczny V {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Hiper Promienia

5 PP, 150 Mocy, 90% Celności
Użytkownik musi przeczekać turę po jego użyciu
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Hiper Promień* normalny specjalny I {{{PP}}} {{{other}}}
Piekielny Podmuch* ognisty specjalny III {{{PP}}} {{{other}}}
Roślinna Furia* trawiasty specjalny III {{{PP}}} {{{other}}}
Hydro Działo* wodny specjalny III {{{PP}}} {{{other}}}
Giga Wstrząs normalny fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Ryk Czasu* smoczy specjalny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Skałołamacz* kamienny fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Hiper Głosu

10 PP, 90 Mocy, 100% Celności
Rani sąsiednich przeciwników
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Hiper Głos normalny specjalny III {{{PP}}} {{{other}}}
Gniew Lądu* ziemny fizyczny VI {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Lodowego Wiatru

15 PP, 55 Mocy, 95% Celności
Obniża statystykę celu o jeden stopień
Ruch Typ Kat. Gen PP Obniżana statystyka
Lodowy Wiatr lodowy specjalny II {{{PP}}} Szybkość
Strzał Błotem ziemny specjalny III {{{PP}}} Szybkość
Elektrosieć elektryczny specjalny V {{{PP}}} Szybkość
Prychnięcie mroczny specjalny V {{{PP}}} Specjalny Atak

Wariacje Ciosu Karate

25 PP, 50 Mocy, 100% Celności
Wysoki wskaźnik krytycznego ciosu
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Cios Karate* walczący fizyczny I {{{PP}}} {{{other}}}
Trujący Ogon** trujący fizyczny III {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Ostrza Liścia

15 PP, 90 Mocy, 100% Celności
Wysoki wskaźnik krytycznego ciosu
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Ostrze Liścia** trawiasty fizyczny III {{{PP}}} {{{other}}}
Rozkaz Ataku* robaczy fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Likwidacji

10 PP, 85 Mocy, 100% Celności
20% szans na obniżenie Obrony o jeden stopień
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Likwidacja wodny fizyczny VII {{{PP}}} {{{other}}}
Cienista Kość* duchowy fizyczny VII {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Niskiego Kopa

20 PP, Różnorodność Mocy, 100% Celności
Większe obrażenia u cięższego celu
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Niski Kop* walczący fizyczny I {{{PP}}} {{{other}}}
Węzeł Trawy trawiasty specjalny IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Połysku Czystki

5 PP, 70 Mocy, 100% Celności
50% szans na aktywację dodatkowego efektu
Ruch Typ Kat. Gen PP Dodatkowy efekt
Połysk Czystki* psychiczny specjalny III {{{PP}}} Obniża Specjalną Obronę celu o jeden stopień
Mglista Kula* psychiczny specjalny III {{{PP}}} Obniża Specjalny Atak celu o jeden stopień

Wariacje Megarogu

10 PP, 120 Mocy, 85% Celności
Brak dodatkowego efektu
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Megaróg* robaczy fizyczny II {{{PP}}} {{{other}}}
Bicz Mocy trawiasty fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Ostrza Przepaści* ziemny fizyczny VI {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Widma Księżyca

5 PP, 100 Mocy, 100% Celności
Ignoruje Zdolność celu*; ruch-sygnatura
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Widmo Księżyca* duchowy specjalny VII {{{PP}}} {{{other}}}
Fotonowy Gejzer** psychiczny specjalny VII {{{PP}}} {{{other}}}
Słoneczne Uderzenie* stalowy fizyczny VII {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Nocnego Cienia

15 lub 20 PP, 100% Celności
Obrażenia równe poziomowi użytkownika
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Nocny Cień* duchowy specjalny I 15 {{{other}}}
Rzut Sejsmiczny walczący fizyczny I 20 {{{other}}}

Wariacje Igłoramienia

10 lub 15 PP, 60 Mocy, 100% Celności
30% szans na aktywację drugorzędnego efektu
Ruch Typ Kat. Gen PP Drugorzędny efekt
Igłoramię* trawiasty fizyczny III 15 Wywołuje zachwianie
Dłoń Mocy walczący fizyczny IV 10 Wywołuje paraliż

Wariacje Ośmiozooki

10 PP, 65 Mocy, 85% Celności
Może obniżyć celność celu o jeden stopień
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Ośmiozooka* wodny specjalny II {{{PP}}} {{{other}}}
Bomba Błotna ziemny specjalny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Lustrzany Strzał stalowy specjalny IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Przegrzania

5 PP, 130 Mocy, 90% Celności
Obniża Specjalny Atak użytkownika o dwa stopnie
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Przegrzanie ognisty specjalny III {{{PP}}} {{{other}}}
Smoczy Meteor smoczy specjalny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Burza Liści trawiasty specjalny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Kwitnące Działo* baśniowy specjalny VII {{{PP}}} {{{other}}}
*Psycho Impuls poprzednio też miał taki sam poziom mocy, ale jego moc nie zmalała w Generacji VI, związku z tym już dłużej nie należy do tego archetypu.

Wariacje Tańca Płatków

10 PP, 120* Mocy, 100% Celności
Aktywny przez 2-3 tury, potem użytkownik zostaje oszołomiony
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Taniec Płatków** trawiasty specjalny I {{{PP}}} {{{other}}}
Łomot* normalny fizyczny I {{{PP}}} {{{other}}}
Oburzenie* smoczy fizyczny II {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Psychokinezy

10 PP, 90 Mocy, 100% Celności
10% szans na obniżenie Specjalnej Obrony o jeden stopień
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Psychokineza psychiczny specjalny I {{{PP}}} {{{other}}}
Brzęczenie robaczy specjalny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Moc Ziemi ziemny specjalny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Kula Energii* trawiasty specjalny IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Szybkiego Ataku

30 PP, 40 Mocy, 100% Celności
+1 priorytetu
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Szybki Atak normalny fizyczny I {{{PP}}} {{{other}}}
Mach Cios walczący fizyczny II {{{PP}}} {{{other}}}
Strumień wody wodny fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Pociskowy Cios stalowy fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Odłamki Lodu lodowy fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Atak Cieniem duchowy fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Fala Próżni walczący specjalny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Prędka Skała* kamienny fizyczny VII {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Zemsty

10 PP, 60 Mocy, 100% Celności
-4 priorytetu, podwaja moc, jeśli użytkownik został uderzony
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Zemsta* walczący fizyczny III {{{PP}}} {{{other}}}
Lawina lodowy fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Walca

20 PP, 30 Mocy, 90% Celności
Mod podwaja się z każdym sukcesywnym uderzeniem; podwaja się też, jeśli użyto Kulenia Obronnego
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Walec kamienny fizyczny II {{{PP}}} {{{other}}}
Lodowa Kula* lodowy fizyczny III {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Świętego Ognia

5 PP, 100 Mocy, 95% Celności
50% szans na aktywację drugorzędnego działania
Ruch Typ Kat. Gen PP Drugorzędny efekt
Święty Ogień* ognisty fizyczny II {{{PP}}} Poparzenie
Diamentowa Burza* kamienny fizyczny VI {{{PP}}} Podnosi Obronę użytkownika o 2 stopnie*

Wariacje Podniebnego Ataku

5 PP, 140 Mocy, 90% Celności
Musi się naładować w pierwszej turze, 30% szansy na aktywację drugorzędnego efektu
Ruch Typ Kat. Gen PP Drugorzędny efekt
Podniebny Atak latający fizyczny I {{{PP}}} Zachwianie
Mroźny Szok* lodowy fizyczny V {{{PP}}} Paraliż
Lodowe Spalenie* lodowy specjalny V {{{PP}}} Poparzenie

Wariacje Siekania

15 lub 20 PP, 70 Mocy, 100% Celności
Wysoki wskaźnik krytycznego ciosu
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Siekanie normalny fizyczny I 20 {{{other}}}
Krzyżowe Trucie* trujący fizyczny IV 20 {{{other}}}
Psycho Cięcie psychiczny fizyczny IV 20 {{{other}}}
Nocne Cięcie mroczny fizyczny IV 15 {{{other}}}
Cienisty Pazur duchowy fizyczny IV 15 {{{other}}}
*Ostrze Liścia poprzednio miało 70 mocy, ale zostało wzmocnione do 90 mocy w Generacji IV, tym samym już dłużej nie należy do tego archetypu.

Wariacje Soli Trzeźwiącej

10 PP, 70 Mocy, 100% Celności
Podwaja obrażenia u celu z niezmiennym statusem, leczy cel z niezmiennego statusu
Ruch Typ Kat. Gen PP Leczone kondycje statusu
Sól Trzeźwiąca* normalny fizyczny III {{{PP}}} Paraliż
Rozbudzenie walczący fizyczny IV {{{PP}}} Uśpienie

Wariacje Stratowania

20 PP, 65 Mocy, 100% Celności
30% szansy na zachwianie, podwaja moc jeśli cel użył Minimalizacji
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Stratowanie normalny fizyczny I {{{PP}}} {{{other}}}
Ostrowalec robaczy fizyczny V {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Zebranej Mocy

10 PP, 20 Mocy, 100% Celności
Zwiększa podstawową moc w miarę wzmacniania pozytywnych zmian statystyk użytkownika
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Zebrana Moc psychiczny specjalny V {{{PP}}} {{{other}}}
Arogancja mroczny fizyczny VII {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Siły

15 lub 20 PP, 80 Mocy, 100% Celności
Brak dodatkowych efektów
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Siła normalny fizyczny I 15 {{{other}}}
Świdrodziób latający fizyczny I 20 {{{other}}}
Smoczy Pazur smoczy fizyczny III 15 {{{other}}}
Klejnot Mocy* kamienny specjalny IV 20 {{{other}}}
Bomba Nasienna trawiasty fizyczny IV 15 {{{other}}}
Nożyce robaczy fizyczny IV 15 {{{other}}}

Wariacje Supermocy

5 PP, 120 Mocy, 100% Celności
Obniża dwie statystyki użytkownika
Ruch Typ Kat. Gen PP Obniżane statystyki
Supermoc walczący fizyczny III {{{PP}}} Atak, Obrona
Walka Wręcz walczący fizyczny IV {{{PP}}} Obrona, Specjalna Obrona
Smocze Wzejście* latający fizyczny VI {{{PP}}} Obrona, Specjalna Obrona

Wariacje Super Kła

10 PP, 90% Celności
Zadaje obrażenia równe połowie pozostałego HP celu
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Super Kieł normalny fizyczny I {{{PP}}} {{{other}}}
Szaleństwo Natury baśniowy specjalny VII {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Surfowania

15 PP, 90 Mocy, 100% Celności
Uderza wszystkie inne Pokémony sąsiadujące z użytkownikiem
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Surfowanie* wodny specjalny I {{{PP}}} {{{other}}}
Zamieć Płatków trawiasty fizyczny VI {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Gwiezdnego Pędu

20 PP, 60 Mocy
Nie chybia
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Gwiezdny Pęd normalny specjalny I {{{PP}}} {{{other}}}
Znikający Atak mroczny fizyczny II {{{PP}}} {{{other}}}
Powietrzny As latający fizyczny III {{{PP}}} {{{other}}}
Magiczny Liść trawiasty specjalny III {{{PP}}} {{{other}}}
Pięść Cienia duchowy fizyczny III {{{PP}}} {{{other}}}
Fala Szoku elektryczny specjalny III {{{PP}}} {{{other}}}
Bomba Magnetyczna stalowy fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Złodziejaszka

25 PP, 60 Mocy, 100% Celności
Kradnie trzymany przedmiot celu
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Złodziejaszek* mroczny fizyczny II {{{PP}}} {{{other}}}
Pożądliwość* normalny fizyczny III {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Odwrotu

20 PP, 70 Mocy, 100% Celności
Użytkownik zamienia się po zadaniu obrażeń
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Odwrót robaczy fizyczny IV {{{PP}}} {{{other}}}
Elektrozmiana elektryczny specjalny V {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Wodospadu

15 lub 20 PP, 80 Mocy, 100% Celności
Szansa na aktywację drugorzędnego efektu, pojedynczy cel
Ruch Typ Kat. Gen PP Drugorzędny efekt
Wodospad* wodny fizyczny I 15 20% szans na zachwianie*
Pozazmysłowość psychiczny specjalny III 20* 10% szans na zachwianie
Mroczny Puls mroczny specjalny IV 15 20% szans na zachwianie
Żelazna Głowa stalowy fizyczny IV 15 30% szans na zachwianie
Trujące Ukłucie trujący fizyczny IV 20 30% szans na otrucie
Wrzątek wodny specjalny V 15 30% szans na poparzenie

Lista wariacji ruchu statusowego

Ruchy Terenowe

10 PP
Aktywuje specjalny efekt dla wszystkich uziemionych Pokémonów przed 5 tur
Ruch Typ Kat. Gen PP Efekt
Elektryczny Teren elektryczny statusowy VI {{{PP}}} Wzmacnia Elektryczne ruchy, uniemożliwia Uśpienie
Trawiasty Teren trawiasty statusowy VI {{{PP}}} Wzmacnia Trawiaste ruchy, uziemione Pokémony są leczone o 1/16 maks. HP co każdą turę
Mglisty Teren baśniowy statusowy VI {{{PP}}} Redukuje moc Smoczych ruchów, blokuje zmiany statusu
Psychiczny Teren psychiczny statusowy VII {{{PP}}} Wzmacnia Psychiczne ruchy, powstrzymuje użyte ruchów z priorytetem

Wariacje Kwasowej Zbroi

15 lub 20 PP
Zwiększa statystykę użytkownika o dwa stopnie
Ruch Typ Kat. Gen PP Statystyki podatne
Kwasowa Zbroja trujący statusowy I 20* Obrona
Amnezja* psychiczny statusowy I 20 Specjalna Obrona
Bariera psychiczny statusowy I 20* Obrona
Taniec Mieczy normalny statusowy I 20* Atak
Żelazna Obrona stalowy statusowy III 15 Obrona
Złowrogi Plan mroczny statusowy IV 20 Specjalny Atak
Skalne Tarcie kamienny statusowy IV 20 Szybkość
Autotomizacja* stalowy statusowy V 15 Szybkość
*Minimalizacja dawniej miała 20 PP, ale w Generacji VI zredukowała do 10 PP, związku z tym nie jest już dłużej częścią tego archetypu.
*Połysk Ogona dawniej podnosił Spec. Atak o 2 stopnie, ale w Generacji V zmienił do +3, związku z tym nie jest już dłużej częścią tego archetypu.

Wariacje Uprzejmości

15 PP
Zmienia kolejność ruchu celu
Ruch Typ Kat. Gen PP Zmiana
Uprzejmość normalny statusowy V {{{PP}}} Cel wykonuje ruch następny
Opóźnienie mroczny statusowy V {{{PP}}} Cel wykonuje ruch ostatni

Wariacje Naprężenia

15 lub 20 PP
Zwiększa dwie statystyki użytkownika o jeden stopień
Ruch Typ Kat. Gen PP Statystyki podatne
Naprężenie walczący statusowy III 20 Atak, Obrona
Cichy Umysł psychiczny statusowy III 20 Specjalny Atak, Specjalna Obrona
Kosmiczna Moc psychiczny statusowy III 20 Obrona, Specjalna Obrona
Smoczy Taniec smoczy statusowy III 20 Atak, Szybkość
Zbieranie* normalny statusowy III 20* Obrona, Specjalna Obrona
Szlif Pazurów mroczny statusowy V 15 Atak, Celność

Wariacje Kamuflażu

15 lub 20 PP
Zmienia typ użytkownika
Ruch Typ Kat. Gen PP Efekt zmiany
Kamuflaż* normalny statusowy III 20 W zależności od terenu
Odzwierciedlenie normalny statusowy V 15 Taki sam, co typ przeciwnika

Wariacje Uroku

15 or 20 PP, 100% Celności
Obniża statystykę celu o dwa stopnie
Ruch Typ Kat. Gen PP Statystyki podatne
Urok* baśniowy statusowy II 20 Atak
Fałszywe Łzy mroczny statusowy III 20 Specjalna Obrona
Taniec Piór* latający statusowy III 15 Atak
Urzekanie* normalny statusowy IV 20 Specjalny Atak
Przedziwny Impuls elektryczny statusowy VI 15 Specjalny Atak

Wariacje Spirali

20 PP
Podnosi trzy ze statystyk użytkownika o jeden stopień
Ruch Typ Kat. Gen PP Statystyki podatne
Spirala trujący statusowy V {{{PP}}} Atak, Obrona, Celność
Taniec Kołczanu robaczy statusowy V {{{PP}}} Specjalny Atak, Specjalna Obrona, Szybkość

Wariacje Zwierzania

20 PP
Obniża statystykę celu o jeden stopień, ignorując Ochronę, Wykrycie i Kolczastą Tarczę
Ruch Typ Kat. Gen PP Statystyki podatne
Zwierzanie* normalny statusowy VI {{{PP}}} Specjalny Atak
Przyjazność normalny statusowy VI {{{PP}}} Atak

Wariacje Konwersji

30 PP
Zmienia typ użytkownika
Ruch Typ Kat. Gen PP Efekt zmiany
Konwersja* normalny statusowy I {{{PP}}} Jeden z ruchów użytkownika
Konwersja 2* normalny statusowy II {{{PP}}} Typ, który ma przewagę nad ostatnim ruchem przeciwnika

Wariacje Kulenia Obronnego

40 PP
Podnosi statystykę o jedne stopień
Ruch Typ Kat. Gen PP Podatna statystyka
Kulenie Obronne normalny statusowy I {{{PP}}} Obronaa
Medytacja psychiczny statusowy I {{{PP}}} Atak
Wycofanie wodny statusowy I {{{PP}}} Obrona
Wycie normalny statusowy III {{{PP}}} Atak

Wariacje Więzi Losu

5 PP
Wymagane zemdlenie użytkownika
Ruch Typ Kat. Gen PP Efekt
Więź Losu duchowy statusowy II {{{PP}}} Pokonuje cel, jeśli cel znokautował użytkownika w tej samej turze
Uraza duchowy statusowy III {{{PP}}} Redukuje PP ruchu, który znokautował użytkownika do 0

Wariacje Memento

10 PP
Wywołuje zemdlenie u użytkownika bez atakowania wroga
Ruch Typ Kat. Gen PP Efekt
Memento mroczny statusowy III {{{PP}}} Obniża Atak i Spec. Atak celu o dwa stopnie
Życzenie Leczenia psychiczny statusowy IV {{{PP}}} Następny Pokémon przywołany do walki będzie mieć pełne HP i wyleczony status
Lunarny Taniec* psychiczny statusowy IV {{{PP}}} Następny Pokémon przywołany do walki będzie mieć pełne HP, PP i wyleczony status

Wariacje Wykrycia

5 lub 10 PP
+4 priorytetu, chroni użytkownika przed wszystkimi ruchami
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Wykrycie walczący statusowy II 5 {{{other}}}
Ochrona normalny statusowy II 10 {{{other}}}
Tarcza Króla** stalowy statusowy VI 10 {{{other}}}
Kolczasta Tarcza* trawiasty statusowy VI 10 {{{other}}}
Zgubny Schron** trujący statusowy VII 10 {{{other}}}

Wariacje Wyłączenia

15 lub 20 PP, 100% Celności
Wyłącza ruchy lub przedmioty przeciwnika
Ruch Typ Kat. Gen PP Wyłącza
Wyłączenie normalny statusowy I 20 Ostatni ruch
Drwiny mroczny statusowy III 20 Ruchy statusowe
Udręka mroczny statusowy III 15 Używanie tego samego ruchu dwa razy pod rząd
Embargo mroczny statusowy IV 15 Używanie przedmiotów
Blok Leczenia psychiczny statusowy IV 15 Ruchy i przedmioty, które odnawiają HP*

Wariacje Błysku

15 lub 20 PP, 100% Celności
Obniża celność o jeden stopień
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Błysk* normalny statusowy I 20 {{{other}}}
Zasłona Dymna normalny statusowy I 20 {{{other}}}
Atak Piaskiem* ziemny statusowy I 15 {{{other}}}

Wariacje Podążania

20 PP
+2 priorytetu*, zmusza wszystkich przeciwników do celowania w użytkownika
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Podążanie normalny statusowy III {{{PP}}} {{{other}}}
Drażniący Pył robaczy statusowy V {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Przezorności

40 PP, 100% Celności
Usuwa immunitet typu i neguje unikliwość celu
Ruch Typ Kat. Gen PP Usuwany immunitet
Przezorność normalny statusowy II {{{PP}}} Typy duchowe są podatne na normalne i walczące ruchy
Węszenie normalny statusowy III {{{PP}}} Typy duchowe są podatne na normalne i walczące ruchy
Cudowne Oko psychiczny statusowy IV {{{PP}}} Typu mroczne są podatne na psychiczne ruchy

Wariacje Klątwy Lasu

20 PP
Dodaje typ do celu
Ruch Typ Kat. Gen PP Dodany typ
Klątwa Lasu* trawiasty statusowy VI {{{PP}}} Typ trawiasty
Psikus* duchowy statusowy VI {{{PP}}} Typ duchowy

Wariacje Podziału Gardy

10 PP
Oblicza średnią statystyk celu z użytkownikiem
Ruch Typ Kat. Gen PP Podatne statystyki
Podział Gardy psychiczny statusowy V {{{PP}}} Obrona i Specjalna Obrona
Podział Mocy psychiczny statusowy V {{{PP}}} Atak i Specjalny Atak

Wariacje Utwardzania

30 PP
Podnosi statystykę o jeden stopień
Ruch Typ Kat. Gen PP Podatna statystyka
Utwardzanie normalny statusowy I {{{PP}}} Obrona
Zaostrzenie* normalny statusowy I {{{PP}}} Atak

Wariacje Leczniczego Dzwonu

5 PP
Leczy drużynę użytkownika z kondycji stanu
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Leczniczy Dzwon normalny statusowy II {{{PP}}} {{{other}}}
Aromaterapia trawiasty statusowy III {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Leczniczego Pulsu

10 PP
Leczy cel o 1/2 jego maks. HP
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Leczniczy Puls psychiczny statusowy V {{{PP}}} {{{other}}}
Kwieciste Zdrowie* baśniowy statusowy VII {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Zakorzenienia

20 PP
Leczy użytkownika o 1/16 maks. HP co każdą turę
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Zakorzenienie* trawiasty statusowy III {{{PP}}} {{{other}}}
Wodny Krąg wodny statusowy IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Łypania

30 PP
Obniża obronę celu o jeden stopień
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Łypanie normalny statusowy I {{{PP}}} {{{other}}}
Merdanie Ogonem normalny statusowy I {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Namierzenia

5 PP
Zapewnia celne uderzenie kolejnego ruchu użytkownika
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Namierzenie normalny statusowy II {{{PP}}} {{{other}}}
Czytanie Myśli normalny statusowy II {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Miłosny Buziak

10 lub 15 PP, 75% Celności
Zadaje zmianę statusu
Ruch Typ Kat. Gen PP Kondycja statusu
Miłosny Buziak* normalny statusowy I 10 Uśpienie
Pyłek Snu trawiasty statusowy I 15 Uśpienie
Słodki Buziak* baśniowy statusowy II 10 Oszołomienie
*Ognik pierwotnie miał 75% celności, ale w Generacji VI zmieniono na 85%, związku z tym nie jest już dłużej częścią tego archetypu.

Wariacje Polaryzacji

20 PP
Podnosi statystyki sojuszniczego Pokémona z Plusem lub Minusem
Ruch Typ Kat. Gen PP Wzmacniane statystyki
Polaryzacja elektryczny statusowy VI {{{PP}}} Obrona i Specjalna Obrona
Zmiana Biegu stalowy statusowy VII {{{PP}}} Atak i Specjalny Atak

Wariacje Złego Spojrzenia

5 lub 10 PP, 100% Celności
Powstrzymuje cel przed ucieczką lub zamianą
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Złe Spojrzenie normalny statusowy II 5 {{{other}}}
Pajęcza Sieć* robaczy statusowy II 10 {{{other}}}
Blok normalny statusowy III 5 {{{other}}}

Wariacje Lustrzanego Ruchu

20 PP
Używa ostatniego ruchu użytego przez cel
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Lustrzany Ruch latający statusowy I {{{PP}}} {{{other}}}
Naśladowca normalny statusowy IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Blasku Księżyca

5 lub 10 PP
Odnawia odpowiednią wartość HP, w zależności od wymagań
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Blask Księżyca* baśniowy statusowy II {{{PP}}} {{{other}}}
Poranne Słońce* normalny statusowy II {{{PP}}} {{{other}}}
Synteza trawiasty statusowy II {{{PP}}} {{{other}}}
Przypływ Piasku* ziemny statusowy VII {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Zabłocenia

15 PP
Przepoławia obrażenia przyjęte od pewnego typu
Ruch Typ Kat. Gen PP Podatne typy
Zabłocenie ziemny statusowy III {{{PP}}} Typ elektryczny
Rozchlapanie wodny statusowy III {{{PP}}} Typ ognisty

Wariacje Trującego Pyłu

35 lub 30 PP, 75% Celności
Zadaje zmianę statusu
Ruch Typ Kat. Gen PP Kondycja statusu
Trujący Pył trujący statusowy I 35 Otrucie
Pył Paraliżu trawiasty statusowy I 30 Paraliż
*Wzrok Węża pierwotnie miał 75% celności, ale w Generacji V zmieniono ją na 90%, związku z tym nie jest już dłużej częścią tego archetypu.

Wariacje Szybkiej Gardy

10 lub 15 PP
+3 priorytetu, broni pole użytkownika
Ruch Typ Kat. Gen PP Obrona przed
Szybka Garda walczący statusowy V 15 Ruchy o zwiększonym priorytecie
Szeroka Garda kamienny statusowy V 10 Ruchy namierzające wiele Pokémonów
Chytra Tarcza baśniowy statusowy VI 10 Ruchy statusowe

Wariacje Tańca Deszczu

5 lub 10 PP
Zmienia pogodę podczas walki na 5 tur
Ruch Typ Kat. Gen PP Pogoda
Taniec Deszczu wodny statusowy II 5 Ciężki deszcz
Burza Piaskowa kamienny statusowy II 10 Burza piaskowa
Słoneczny Dzień ognisty statusowy II 5 Silne nasłonecznienie
Grad lodowy statusowy III 10 Grad

Wariacje Uzdrowienia

10 PP
Leczy użytkownika o połowę maks. HP
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Uzdrowienie* normalny statusowy I {{{PP}}} {{{other}}}
Jajo na Miękko* normalny statusowy I {{{PP}}} {{{other}}}
Łyk Mleka* normalny statusowy II {{{PP}}} {{{other}}}
Rozluźnienie* normalny statusowy III {{{PP}}} {{{other}}}
Rozkaz Leczenia* robaczy statusowy IV {{{PP}}} {{{other}}}
Grzęda* latający statusowy IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Ryku

20 PP, 100% Celności
-6 priorytetu, zmusza cel do zamiany
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Ryk* normalny statusowy I {{{PP}}} {{{other}}}
Zdmuchnięce normalny statusowy I {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Samoobrony

25 lub 30 PP
Chroni drużynę użytkownika przez 5 tur
Ruch Typ Kat. Gen PP Chroni przed
Samoobrona normalny statusowy II 25 Kondycja statusu
Radosna Pieśń normalny statusowy IV 30 Krytyczne ciosy
Mgła lodowy statusowy I 30 Spadek statystyk

Wariacje Skrzeczenia

40 PP, 85% Celności
Ruchy oparte na dźwięku obniżają statystykę celu o dwa stopnie
Ruch Typ Kat. Gen PP Podatne statystyki
Skrzeczenie normalny statusowy I {{{PP}}} Obrona
Metalowy Dźwięk stalowy statusowy III {{{PP}}} Specjalna Obrona
*Bawełniany Pył poprzednio miał 85% celności, ale w Generacji V zmieniono na 100%, związku z czym nie jest już dłużej częścią tego archetypu.

Wariacje Śpiewu

15 lub 20 PP, 55% Celności
Ruchy oparte na dźwięku, zadaje zmianę statusu
Ruch Typ Kat. Gen PP Kondycja statusu
Śpiew normalny statusowy I 15 Uśpienie
Ultradźwięki normalny statusowy I 20 Oszołomienie
Gwizd Trawy trawiasty statusowy III 15 Uśpienie

Wariacje Wymiany Talentu

10 PP
Zamienia kondycję użytkownika na cel
Ruch Typ Kat. Gen PP Przenoszone
Wymiana Talentu psychiczny statusowy III {{{PP}}} Zdolności
Zamiana Serc* psychiczny statusowy IV {{{PP}}} Wszelkie zmiany statystyk
Zamiana Gardy psychiczny statusowy IV {{{PP}}} Zmiany Obrony i Specjalnej Obrony
Zamiana Mocy psychiczny statusowy IV {{{PP}}} Zmiany Ataku i Specjalnego Ataku
Zamiana Szybkości psychiczny statusowy VII {{{PP}}} Szybkość

Wariacje Kolców

20 PP
Tworzy pułapkę na podłożu przeciwnika
Ruch Typ Kat. Gen PP Efekt
Kolce ziemny statusowy II {{{PP}}} Zadaje obrażenia, kiedy przeciwnik się zamienia
Pułapka Kamieni kamienny statusowy IV {{{PP}}} Zadaje obrażenia w zależności od typu, kiedy przeciwnik się zamienia
Toksyczne Kolce trujący statusowy IV {{{PP}}} Zadaje otrucie, kiedy przeciwnik się zamienia
Kleista Sieć robaczy statusowy VI {{{PP}}} Obniża Szybkość o 1 stopień, kiedy przeciwnik się zamienia

Wariacje Pluskania

40 PP
Nic nie robi
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Pluskanie* normalny statusowy I {{{PP}}} {{{other}}}
Świętowanie normalny statusowy VI {{{PP}}} {{{other}}}
Uścisk Dłoni normalny statusowy VI {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Sztuczki

10 PP, 100% Celności
Zamienia się przedmiotami z celem
Ruch Typ Kat. Gen PP {{{other}}}
Sztuczka psychiczny statusowy III {{{PP}}} {{{other}}}
Podmianka mroczny statusowy IV {{{PP}}} {{{other}}}

Wariacje Pokoju Sztuczek

5 lub 10 PP
Wywołuje specjalne działanie u wszystkich Pokémonów na polu przez 5 tur
Ruch Typ Kat. Gen PP Efekt
Pokój Sztuczek psychiczny statusowy IV 5 Wolniejszy Pokémon atakuje pierwszy
Pokój Magii psychiczny statusowy V 10 Wyłącza trzymane przedmioty*
Pokój Cudu psychiczny statusowy V 10 Zamienia Obronę i Specjalną Obronę*

Wariacje Ziarna Zgryzoty

10 lub 15 PP, 100% Celności
Zmienia Zdolność celu
Ruch Typ Kat. Gen PP Nowa Zdolność
Ziarno Zgryzoty trawiasty statusowy IV 10 Bezsenność
Perswazja normalny statusowy V 15 Taka sama, co u użytkownika
Promień Prostoty normalny statusowy V 15 Prostota

Lista wariacji Cienistych ruchów

Wariacje Cienistego Gromu

Nieskończone PP, 75 Mocy, 100% Celności
10% szans na zadanie niezmiennego statusu
Ruch Typ Kat. Gen PP Kondycja stanu
Cienisty Grom* cienisty specjalny III {{{PP}}} Paraliż
Cienisty Chłód* cienisty specjalny III {{{PP}}} Zamrożenie
Cienisty Ogień* cienisty specjalny III {{{PP}}} Poparzenie

Zobacz też

  • Wariacje Zdolności
Advertisement