FANDOM


Technician to umiejętność wprowadzona w generacji IV.

Tekst

Gry Opis
Generacja IV Wzmacnia słabsze ruchy Pokémona.
Generacja V Wzmacnia słabsze ruchy Pokémona.
Generacja VI Wzmacnia słabsze ruchy Pokémona.
Generacja VII Wzmacnia słabsze ruchy Pokémona.

Efekt

W walce

Technician zwiększa moc ruchów, które mają mocy 60 lub mniej, o 50%.

Ruchy podatne na Technician

Poniższa tabela ukazuje ruchy podatne na Technician, jak i również Pokémony które mają tą Umiejętność i znają te ruchy.

Ruch Typ Kat. Moc Cel. Gen. Zna go
Absorpcja trawiasty specjalny 20 100 286MS402MS407MS
Akrobacje latający fizyczny 55 100 212MS212MMS424MS802MS
Powietrzny As latający fizyczny 60 052MS052AMS053MS053AMS122MS123MS
212MS212MMS237MS402MS424MS
Zapewnienie mroczny fizyczny 60 100 052MS052AMS053MS053AMS802MS
Zaskoczenie duchowy fizyczny 30 100 424MS
Pobicie mroczny fizyczny 100 424MS
Gryzienie mroczny fizyczny 60 100 052MS052AMS053MS053AMS
Brutalny Rzut mroczny fizyczny 60 100 123MS212MS212MMS
Kąsanie robaczy fizyczny 60 100 123MS*212MS*212MMS*402MS
Buldożer ziemny fizyczny 60 100 237MS
Pociskowy Cios stalowy fizyczny 40 100 212MS212MMS237MS
Pocisk Nasion trawiasty fizyczny 25 100 286MS407MS573MS
Promień Ładunku elektryczny specjalny 50 90 439MS122MS
Konfuzja psychiczny specjalny 50 100 439MS122MS
Pożądanie normalny fizyczny 60 100 052MS052AMS053MS053AMS439MS122MS
237MS407MS424MS572MS573MS
Cięcie normalny fizyczny 50 95 052MS*053MS*123MS*212MS*212MMS*286MS*
402MS*407MS*424MS*
Podwójny Cios normalny fizyczny 35 90 123MS212MS212MMS424MS
Podwójny Klaps normalny fizyczny 15 85 439MS122MS424MS572MS573MS
Duo-Cięcie smoczy fizyczny 40 90 424MS
Echo Głos normalny specjalny 40 100 052MS052AMS053MS053AMS402MS572MS
573MS802MS
Ogłuszenie normalny fizyczny 40 100 052MS052AMS053MS053AMS439MS122MS
237MS424MS
Fałszywe Cięcie normalny fizyczny 40 100 123MS212MS212MMS286MS402MS802MS
Znikający Atak mroczny fizyczny 60 052MS052AMS053MS053AMS
Zmyłka normalny fizyczny 30 100 052MS052AMS053MS053AMS123MS212MS
212MMS237MS286MS802MS
Ostateczne Żądło robaczy fizyczny 50 100 402MS
Wymachiwanie normalny fizyczny 100 052MS052AMS053MS053AMS572MS573MS
Rzut mroczny fizyczny 100 212MS212MMS439MS122MS286MS424MS
572MS573MS802MS
Dłoń Mocy walczący fizyczny 60 100 286MS802MS
Frustracja normalny fizyczny 100 052MS052AMS053MS053AMS439MS122MS
123MS212MS212MMS237MS286MS402MS
407MS424MS572MS573MS802MS
Wściekłe Cięcie robaczy fizyczny 40 95 123MS212MS212MMS402MS424MS*
Dzika Furia normalny fizyczny 18 80 052MS052AMS053MS053AMS424MS
Węzeł Trawy trawiasty specjalny 100 439MS122MS286MS407MS424MS572MS
573MS802MS
Żyroskop stalowy fizyczny 100 237MS
Ukryta Moc normalny specjalny 60 100 052MS052AMS053MS053AMS439MS122MS
123MS212MS212MMS237MS286MS402MS
407MS424MS572MS573MS802MS
Lodowy Wiatr lodowy specjalny 55 95 052MS052AMS053MS053AMS439MS122MS
Plaga robaczy specjalny 20 100 439MS122MS402MS
Wytrącenie mroczny fizyczny 20 100 IV-V 052MS053MS123MS212MS402MS424MS
572MS573MS
Wyssanie Życia robaczy fizyczny 20 100 IV-VI 402MS
Niski Kop walczący fizyczny 100 237MS424MS802MS
Niskie Podcięcie walczący fizyczny 60 100 V 237MS286MS424MS
Mach Cios walczący fizyczny 40 100 237MS286MS
Magiczny Liść trawiasty specjalny 60 122MS407MS
Mega Odpływ trawiasty specjalny 40 100 286MS407MS
Metalowy Pazur stalowy fizyczny 50 95 212MS212MMS
Rzut Błotem ziemny specjalny 20 100 052MS*053MS*237MS*424MS*572MS573MS
Dar Natury normalny fizyczny 100 IV-V 052MS*053MS*123MS*212MS*212MMS*237MS*
424MS*
Złowrogi Wiatr duchowy specjalny 60 100 123MS*212MS*212MMS*
Dzień Wypłaty normalny fizyczny 40 100 052MS052AMS053MS053AMS
Odpłata mroczny fizyczny 50 100 052MS052AMS053MS053AMS122MS424MS
802MS
Szpilo Pocisk robaczy fizyczny 25 95 407MS
Trujące Żądło trujący fizyczny 15 100 407MS
Uderzenie normalny fizyczny 40 100 572MS573MS
Wzmacniający Cios walczący fizyczny 40 100 122MS*286MS*402MS*424MS*
Kara mroczny fizyczny 100 052MS052AMS053MS053AMS
Pościg mroczny fizyczny 40 100 123MS212MS212MMS237MS424MS802MS
Szybki Atak normalny fizyczny 40 100 123MS212MS212MMS237MS
Wściekłość normalny fizyczny 20 100 122MS*212MMS*
Nagły Obrót normalny fizyczny 20 100 237MS
Ostry Liść trawiasty fizyczny 55 95 407MS
Powrót normalny fizyczny 100 052MS052AMS053MS053AMS439MS122MS
123MS212MS212MMS237MS286MS402MS
407MS424MS572MS573MS802MS
Zemsta walczący fizyczny 60 100 237MS424MS
Inwersja walczący fizyczny 100 123MS212MS212MMS
Wybuch Skał kamienny fizyczny 25 90 573MS
Łupacz Kamieni walczący fizyczny 40 100 123MS*212MS*212MMS*237MS*286MS*402MS*
424MS*
Kamienny Grób kamienny fizyczny 60 95 286MS802MS
Kop z Obrotu walczący fizyczny 60 85 237MS802MS
Walec kamienny fizyczny 30 90 237MS*
Kanon normalny specjalny 60 100 052MS052AMS053MS053AMS439MS122MS
123MS212MS212MMS237MS286MS402MS
407MS424MS572MS573MS802MS
Drapanie normalny fizyczny 40 100 052MS052AMS053MS053AMS424MS
Pięść Cienia duchowy fizyczny 60 802MS
Atak Cieniem duchowy fizyczny 40 100 802MS
Fala Szoku elektryczny specjalny 60 052MS052AMS053MS053AMS439MS122MS
424MS572MS573MS
Srebrny Wiatr robaczy specjalny 60 100 123MS212MS212MMS
Strącenie kamienny fizyczny 50 100 802MS
Prychnięcie mroczny specjalny 55 95 053AMS
Chrapanie normalny specjalny 50 100 052MS052AMS053MS053AMS439MS122MS
123MS212MS212MMS237MS286MS402MS
407MS424MS572MS573MS802MS
Robaczy Bój robaczy specjalny 50 100 123MS*212MS*212MMS*402MS
Gwiezdny Pęd normalny specjalny 60 052MS052AMS053MS053AMS123MS*212MS*
212MMS*237MS*424MS572MS573MS
Pchnięcie normalny fizyczny 40 100 237MS286MS
Klaps Ogonem normalny fizyczny 25 85 424MS572MS573MS
Złodziejaszek mroczny fizyczny 60 100 052MS052AMS053MS053AMS439MS122MS
123MS212MS212MMS237MS424MS572MS
573MS802MS
Potrójny Kop walczący fizyczny 10 90 237MS
Tornado smoczy specjalny 40 100 237MS*
Hałas normalny specjalny 50 100 IV 052MS053MS439MS122MS237MS424MS
Fala Próżni walczący specjalny 40 100 123MS212MS212MMS237MS
Rozbudzenie walczący fizyczny 60 100 IV-V 439MS122MS286MS572MS573MS
Puls Wodny wodny specjalny 60 100 052MS052AMS053MS053AMS424MS
Kula Pogody normalny specjalny 50 100 407MS
Atak Skrzydłem latający fizyczny 60 100 123MS212MS212MMS

Poza walką

Technician nie ma żadnego efektu poza walką.

Pokémony z Technician

# Pokémon Typ(y) Pierwsza Zdolność Druga Zdolność Ukryta Zdolność
052 052MS Meowth normalny Pickup Technician Unnerve
052A 052AMS Meowth
Alolańska Forma
mroczny Pickup Technician Rattled
053 053MS Persian normalny Limber Technician Unnerve
053A 053AMS Persian
Alolańska Forma
mroczny Fur Coat Technician Rattled
122 122MS Mr. Mime psychicznybaśniowy Soundproof Filter Technician
123 123MS Scyther robaczylatający Swarm Technician Steadfast
212 212MS Scizor robaczystalowy Swarm Technician Light Metal
212M 212MMS Scizor
Mega Scizor
robaczystalowy Technician Brak Brak
235 235MS Smeargle normalny Own Tempo Technician Moody
237 237MS Hitmontop walczący Intimidate Technician Steadfast
286 286MS Breloom trawiastywalczący Effect Spore Poison Heal Technician
402 402MS Kricketune robaczy Swarm Brak Technician
407 407MS Roserade trawiastytrujący Natural Cure Poison Point Technician
424 424MS Ambipom normalny Technician Pickup Skill Link
439 439MS Mime Jr. psychicznybaśniowy Soundproof Filter Technician
572 572MS Minccino normalny Cute Charm Technician Skill Link
573 573MS Cinccino normalny Cute Charm Technician Skill Link
802 802MS Marshadow walczącyduchowy Technician Brak Brak
Proszę zauważyć, że to jest w 100% przynależne do gier Generacji VIII.
  • Dla gier Generacji III, ignoruj Zdolności wprowadzone w Generacji IV i dalej oraz Ukryte Zdolności.
  • Dla gier Generacji IV, ignoruj Ukryte Zdolności.
  • Dla gier Generacji V, ignoruj Zdolności wprowadzone Generacji VI i dalej.
  • Dla gier Generacji VI, ignoruj Zdolności wprowadzone w Generacji VII i dalej.
  • Dla gier Generacji VII, ignoruj Zdolności wprowadzone w Generacji VIII i dalej.

W mandze

W mandze Pokémon Adventures

Zobacz też

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.