Pokémon Wiki
Advertisement

Samo-typowy ataku bonus (jap: タイプ一致ボーナス bonus zbieżnego typu), w skrócie STAB, zwiększa zadawane obrażenia, gdy ruch jest używany przez Pokémona tego samego typu.

W rdzennej serii

Samo-typowy ataku bonus daje 50% zwiększenia obrażeń z ataku jeśli jest tego samego typu co jeden z typów Pokémona, który używa tego ataku. To zwiększa obrażenia o 50% (100% jeśli Pokémon ma Zdolność Adaptacji). STAB nie ma zastosowania do ruchów, które nie wykorzystują normalnej formuły obrażeń, takich jak Rzut Sejsmiczny. W przeciwieństwie do tego, co wcześniejsze przewodniki strategii stwierdzały, Normalne ataki mogą otrzymywać STAB'a. Samo-typowy ataku bonus został wprowadzony w Generacji I i do tej pory pozostał niezmieniony.

Przykład bonusu do ataku

Blastoise używający Surfowania zwiększa moc ruchu o 50%, z 90 do 135, gdyż zarówno Blastoise jak i Surfowanie są typu Wodnego. Jednakże Blastoise używający Lodowego Promienia nie otrzyma bonusu zwiększenia mocy Specjalnego Ataku ruchu, gdyż Blastoise nie jest Lodowym Pokémonem.

Z drugiej strony Lapras otrzymałby samo-typowy ataku bonus kiedy użyje albo Surfowania albo Lodowego Promienia, dlatego że jest zarówno typem Wodnym jak i Lodowym.

Jeśli przed wykonaniem ruchu aktywowana jest Zmienność, użytkownik zawsze będzie otrzymywać samo-typowy ataku bonus dla każdego użytego ruchu, niezależnie od typu ruchu.

Ruchy zmiennego typu

Pokémon otrzymuje STAB'a tylko na bieżący typ ruchu, a nie na typ wymieniony. Dla przykładu, jeśli typ użytkownika dopasowuje się do typu jego Ukrytej Mocy, otrzymuje samo-typowy ataku bonus; jednakże, jako że Ukryta Moc typu Normalnego nie jest możliwa, Pokémon typu czysto-Normalnego nie otrzyma STAB'a za Ukrytą Moc. To samo dotyczy typu Baśniowego Ukrytej Mocy.

Zobacz też

Advertisement