Pokémon Wiki
Advertisement
Jeśli szukałeś specjalnych ruchów użytecznych w grach Pokémon Ranger, zerknij na artykuł Ruch Polowy (Ranger).

Obraz Farfetch'da używającego Cięcia

Ruch polowy to ruch, który może być używany poza walkami w rdzennej serii. Wszystkie ruchy z Ukrytych Maszyn posiadają działanie ruchu polowego, a kilka ruchów dostępnych poprzez poziom w górę, Techniczne Maszyny, lub inne środki mogą czasami pomóc graczowi podczas gry. W Generacji VII, żaden z ruchu nie może być użyty poza walką; kilka ruchów polowych zostało zastąpionych Transportowymi Pokémonami i Sekretnymi Technikami.

Ruchy polowe

Ruch polowy Generacja
I II III IV V VI
Cięcie
Lot
Surfowanie
Siła
Błysk
Tunel
Teleportacja
Jajo na Miękko
Wir HGSS
Wodospad
Łupacz Kamieni
Taran HGSS
Słodki Zapach
Łyk Mleka
Nurkowanie RSE ORAS
Tajna Moc RSE ORAS
Odmglenie DPPt
Wspinaczka
Paplanie

Ruchy HM

 • Cięcie: Pokémon jest w stanie przecinać małe drzewka i, do Generacji IV, wysoką trawę na polu. Ten ruch może zostać wyuczony u Pokémona przez użycie we wszystkich generacjach HM01.
 • Lot: Gracz może latać na Pokémonie do poprzednio-odwiedzonych miast lub miasteczek, lub do pewnych miejsc takich jak Wieża Walk w Hoenn. Lot może być poznany przez Pokémony, używając we wszystkich generacjach HM02.
 • Surfowanie: Gracz może podróżować po wodzie, podróżując na plecach swojego Pokémona. Może być nauczony u Pokémonów, używających we wszystkich generacjach HM03.
 • Siła: Pokémon jest zdolny do spychania głazów pewnego rodzaju. Może być nauczony u Pokémonów we wszystkich generacjach poprzez użycie HM04.
 • Błysk: Pokémon może oświetlić okrytą mrokiem pieczarę, taką jak Mroczna Jaskinia. Błysk może być nauczany u Pokémonów w pierwszych trzech generacjach poprzez HM05, oraz począwszy od Generacji IV poprzez użycie TM70.
 • Wir: Pokémon może przebić się przez małe wiry wodne na wodzie. Może być poznany Pokémony, używając HM06 w Generacji II. Począwszy od Generacji III stał się również ruchem poznanym poprzez poziom. W HeartGold i SoulSilver Generacji IV odzyskał swój status HM jako HM05, a od czasu Generacji V ponownie stracił swój status HM.
 • Wodospad: Pokémon może się wspinać po wodospadzie. Od Generacji II do IV był nauczany u Pokémonów poprzez HM07, a od czasu Generacji V stał się HM05. Był też dostępny w Generacji I jako ruch poznany poprzez poziom, ale nie miał statusu ruchu polowego.
 • Łupacz Kamieni: Pokémon może rozbijać na części głazy pewnego typu. Może być nauczany u Pokémonów przy użyciu TM08 w Generacji II, używając HM06 w Generacjach III i IV, TM94 w Generacji V i w X i Y, oraz będąc jako HM06 w Omega Ruby i Alpha Sapphire.
 • Nurkowanie: Gracz może zanurkować pod wodę podczas surfowania po wodzie. Ruch ten może być wyuczony u Pokémona poprzez HM08 w Ruby, Sapphire, i Emerald. Od Generacji IV był regularnym ruchem poznanym poprzez poziom. W Generacji V odzyskał status HM jako HM06; w Pokémon X i Y jeszcze raz stracił status HM, a w Pokémon Omega Ruby i Alpha Sapphire ponownie uzyskał status HM w formie HM07.
 • Odmglenie: Pokémon może oczyścić teren z mgły. Pokémon może poznać ten ruch dzięki użyciu HM05 w Diamond, Pearl, i Platinum. Począwszy od Generacji V, Odmglenie straciło swój status HM.
 • Wspinaczka: Pokémon może się wspinać po skalnych ścianach. Ruch ten może być wyuczony u Pokémona dzięki HM08 w Generacji IV. Począwszy od Generacji V, Wspinaczka straciła status HM.

Ruchy TM

 • Tunel: Pokémon może pomóc graczowi wykopać drogę do wyjścia z pieczary do miejsca, z którego gracz wszedł do jaskini, działa na tej samej zasadzie co Lina do Ucieczki. We wszystkich generacjach może być poznany przez Pokémony za pośrednictwem TM28. Kilkanaście Pokémonów może poznać ten ruch poprzez poziom.
 • Teleportacja: Pokémon może teleportować gracz przed ostatnio-odwiedzone Centrum Pokémon przy użyciu telekinezy. W Generacji I, ten ruch może być poznany przez Pokémona za pośrednictwem TM30, i może być wyuczony przez wiele Psychicznych Pokémonów.
 • Jajo na Miękko: Pokémon poświęca 20% swojego HP w celu odnowienia HP innego Pokémona. Może być poznany przez Pokémona poprzez TM41w Generacji I, i może być poznany poprzez poziom u Chansey i Blissey jak i również u pewnych Pokémonów poprzez Nauczyciela Ruchu w Pokémon FireRed i LeafGreen.
 • Taran: Pokémon może potrząsnąć małe drzewo, przez co czasami z drzewa może spać dziki Pokémon. Może być wyuczony u Pokémonów poprzez TM02 w Generacji II. Choć jest dostępny jako ruch poprzez poziom w Generacji I i w kolejnych generacjach, ma status ruchu polowego tylko w Generacji II, a w HeartGold i SoulSilver, w którym może być poznany dzięki Nauczyciela Ruchu w Lesie Ilex, odzyskał swój status jako ruch polowy. Począwszy od Generacji V ponownie stracił status ruchu polowego.
 • Łupacz Kamieni: Może być nauczany u Pokémonów przy użyciu TM08 w Generacji II, używając HM06 w Generacjach III i IV, TM94 w Generacji V i w X i Y, oraz będąc jako HM06 w Omega Ruby i Alpha Sapphire. Rozbija popękane skały; w Generacjach II, III i VI jak i również w HeartGold i SoulSilver, rozbicie skały może okazjonalnie wywołać spotkanie dzikiego Pokémona lub znalezienie przedmiotu.

Błysk pozostał ruchem polowym od czasu Generacji IV, mimo iż nie jest już dłużej HM'em.

 • Słodki Zapach: Pokémon może wymusić spotkanie z dzikim Pokémonem w wysokiej trawie, jaskiniach lub w wodzie. Ten ruch może być poznany u Pokémona dzięki TM12 w Generacji II, oprócz tego wiele Trawiastych Pokémonów może go poznać poprzez poziom.
 • Tajna Moc: Pokémon może zrobić wejście w wielkim drzewie, krzaku lub wgłębienie w ścianie w celu stworzenia Tajnej Bazy. Pokémony mogą poznać ten ruch poprzez TM43 w Generacjach III i IV, i poprzez TM94 w Omega Ruby i Alpha Sapphire. Jednakże w Generacji IV Słodki Zapach nie jest ruchem polowym.
 • Błysk: Może być wyuczony u Pokémonów dzięki HM05 w Generacjach I, II, i III, a obecnie jest ruchem TM. Oświetla ciemne jaskinie. Przed Generacją III cały ekran jest przyciemniony przed użyciem Błysku. W Generacjach III, IV, i V, jedynie mały krąg wokół gracza jest widoczny, a podczas użycia Błysku ten krąg jest rozszerzany. W X i Y, ekran jest pomniejszany, a częstotliwość spotkań dzikich Pokémonów zmniejszona. W Omega Ruby i Alpha Sapphire cały ekran zostanie nieco przyciemniony i stanie się normalny po użyciu.

Inne ruchy

 • Łyk Mleka: Podobnie jak Jajo na Miękko, Pokémon obcina część swojego HP w celu odnowienia HP innego Pokémona. Może być poznany poprzez poziom przez Miltank, Skiddo i Gogoata.
 • Paplanie: Może być użyty do nagrania i tymczasowo zmienienia okrzyku Chatot. U innych Pokémonów nie funkcjonuje dobrze. Zarejestrowane audio jest resetowane do domyślnego odgłosu Chatota.

Zobacz też


Advertisement