Pokémon Wiki
Advertisement

Froslass z wyświetlonym zestawem ruchów; trzy z jej ruchów zostały częściowo zużyte w walce, podczas gdy jeden ruch wciąż zachowuje całe swoje PP.

PP (jap: PP), od Power Point lub Punkt Mocy (jap: パワーポイント Punkt Mocy), jest energią, której Pokémon potrzebuje w celu wykonania ruchu.

W grach

Punkty Mocy istniały w każdej generacji. Użycie jednego ruchu kosztuje 1 PP (2 poprzez wpływ Zdolności Presji przeciwnika), więc PP ruchu, któremu pozostało, jest zasadniczo równe liczbie tego, ile razy ruch może być używany. Każdemu ruchowi przypisywana jest podstawowa wartość Punktu Mocy, która wynosi 1 lub dodatnią wielokrotność 5, do 40. Ogólnie, słabsze ruchy wyuczone na niższych poziomach będą miały wyższe PP, podczas gdy mocniejsze ruchy lub ruchy wyuczone na wyższych poziomach będą miały niższe PP. PP można w pełni przywrócić poprzez uleczenie swojego Pokémona w Centrum Pokémonów i skutecznie zachęcić graczy do korzystania z nich, nawet jeśli zadają niewielkie lub zerowe obrażenia.

Kiedy ruch zostanie wyuczony, w tym za pomocą metod takich jak używanie TMów lub HMów, jego PP zostanie automatycznie ustawione na podstawową wartość PP, co pozwoli na natychmiastowe użycie. Jednak tylko w Generacji V, kiedy ruch zostanie zastąpiony ruchem TM lub HM, pozostałe PP nowego ruchu zostanie ustawione na pozostałe PP z zastępowanego ruchu (chyba że podstawowe PP nowego ruchu jest niższe). Miało to na celu zapobieżenie temu, aby TM i HM były metodą wielokrotnego uzupełniania PP bez żadnych kosztów, ponieważ w tej generacji TMy zostały po raz pierwszy zmienione by mogły być ponownie używane. W Generacji VI ta cecha została cofnięta, a użycie TM'ów lub HM'ów do nadpisania ruchu spowoduje ustawienie nowo wyuczonego ruchu na jego zwykłe podstawowe PP, chociaż TMy i HMy są nadal wielokrotnego użytku.

Kiedy PP ruchu zostanie wyczerpane, Pokémon nie będzie już mógł używać tego ruchu, dopóki PP nie zostanie przywrócone. Kiedy wszystkie PP ruchów Pokémona zostaną wyczerpane, rozkazanie mu ataku spowoduje, że Pokémon użyje Szamotania, ruchu, który zadaje duże obrażenia samemu sobie i minimalne obrażenia przeciwnikowi.

Wszystkie ruchy wymierzone w Pokémona ze Zdolnością Presją zużywają dwa PP na użycie zamiast jednego, powodując szybsze wyczerpywanie się PP. W takich sytuacjach ruch, któremu został tylko 1 PP, zostanie wykonany normalnie. Ruchy, które nie namierzają Pokémona z Presją, takie jak ruch statusowy skierowany na użytkownika, wyczerpują się normalnie. Presja nie aktywuje się również, jeśli Pokémon z Presją namierza samego siebie.

Ruch, który może być użyty poza bitwą, taki jak Tunel lub jeden z wielu ruchów HM, będzie mógł być użyty poza bitwą niezależnie od jego PP na polu i nie będzie odejmował PP do wykorzystania w terenie.

Po użyciu Transformacji, wszystkie skopiowane ruchy będą miały 5 PP (chyba że maksymalny PP jest mniejszy niż 5, w takim przypadku PP będzie niższym maksimum).

Niektóre ruchy, zwłaszcza ruchy cieniste z Pokémon Colosseum i XD, nie mają wartości PP, dając im skutecznie nieskończone PP.

W Generacji I wszyscy przeciwnicy AI mają nieograniczoną liczbę PP.


Advertisement