FANDOM


Żołdak Galaktycznych (Japoński: ギンガだんのしたっぱ Team Galactic Underling) to typ Trenera Pokémonów, który zadebiutował w grach Generacji IV. Są oni żołdakami Zespołu Galactic. Są męskie i żeńskie wersje, i wszystkie ubrane są w stroje przypominające skafander kosmiczny, a ich włosy są turkusowe i dość krótkie i zaokrąglone.

Wygląd

Spr DP Galactic Grunt MSpr DP Galactic Grunt F
Sprite'y z
Diamond, Pearl, i Platinum
Galactic Grunt m ODGalactic Grunt f OD
Sprite'y overworld z
Diamond, Pearl, i Platinum


Lista Trenerów

Pokémon Diamond i Pearl

Nazwa Trenera Bitwa Nagroda Pokémony
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar720 041MS
Lv.9
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar720 265MS
Lv.9
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar440 431MS
Lv.11
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar360 265MS
Lv.9
266MS
Lv.9
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar440 041MS
Lv.11
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar440 268MS
Lv.11
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar400 265MS
Lv.9
431MS
Lv.9
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar520* 265MS
Lv.13
268MS
Lv.13
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar540* 041MS
Lv.14
431MS
Lv.14
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar520 265MS
Lv.13
041MS
Lv.13
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar600 266MS
Lv.15
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar480 265MS
Lv.12
266MS
Lv.12
041MS
Lv.12
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar2000 267MS
Lv.25
434MS
Lv.25
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar2000 269MS
Lv.25
453MS
Lv.25
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1000 431MS
Lv.25
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1080 267MS
Lv.25
453MS
Lv.27
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar2640 041MS
Lv.31
041MS
Lv.31
042MS
Lv.34
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar2640 431MS
Lv.32
453MS
Lv.32
434MS
Lv.32
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1320 431MS
Lv.33
453MS
Lv.33
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1440 042MS
Lv.32
453MS
Lv.36
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1240 453MS
Lv.34
269MS
Lv.31
267MS
Lv.31
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar2600 431MS
Lv.33
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznycht* Pierwsza Bitwa PokémonDollar2600 266MS
Lv.32
042MS
Lv.32
431MS
Lv.32
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar1280* 434MS
Lv.32
431MS
Lv.32
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar1320* 267MS
Lv.31
431MS
Lv.33
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar2960 042MS
Lv.37
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1400 269MS
Lv.35
436MS
Lv.35
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1480 431MS
Lv.37
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1440 265MS
Lv.32
268MS
Lv.34
269MS
Lv.36
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1480 434MS
Lv.37
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1440 436MS
Lv.36
434MS
Lv.36
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar1440* 042MS
Lv.36
042MS
Lv.36
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar1360* 042MS
Lv.36
266MS
Lv.34
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar1440* 434MS
Lv.36
453MS
Lv.36
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar1400* 453MS
Lv.35
434MS
Lv.35
431MS
Lv.35
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1600 267MS
Lv.40
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1560 436MS
Lv.39
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1400 269MS
Lv.35
042MS
Lv.38
269MS
Lv.35
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1520 434MS
Lv.38
042MS
Lv.38
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1600 042MS
Lv.40
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1520 265MS
Lv.34
266MS
Lv.36
267MS
Lv.38
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1520 453MS
Lv.35
434MS
Lv.38
453MS
Lv.38
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1520 436MS
Lv.38
431MS
Lv.38
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1480 436MS
Lv.37
042MS
Lv.37
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1480 042MS
Lv.37
431MS
Lv.37
436MS
Lv.37
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar3040 269MS
Lv.38
453MS
Lv.38
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar3040 434MS
Lv.38
431MS
Lv.38
------- ------- ------- -------

Pokémon Platinum

Nazwa Trenera Bitwa Nagroda Pokémony
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar880 434MS
Lv.11
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar880 431MS
Lv.11
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar520 431MS
Lv.13
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar520 434MS
Lv.13
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar440 041MS
Lv.11
041MS
Lv.11
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar520 041MS
Lv.13
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar440 431MS
Lv.11
434MS
Lv.11
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar680* 041MS
Lv.17
434MS
Lv.17
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar720* 041MS
Lv.16
431MS
Lv.18
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar760 431MS
Lv.19
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar760 453MS
Lv.19
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar640 434MS
Lv.16
453MS
Lv.16
431MS
Lv.16
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar2080 041MS
Lv.24
434MS
Lv.26
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar2080 041MS
Lv.24
453MS
Lv.26
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1240 453MS
Lv.31
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1200 228MS
Lv.32
042MS
Lv.30
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar1360 041MS
Lv.34
228MS
Lv.34
042MS
Lv.34
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar1360 431MS
Lv.34
453MS
Lv.34
434MS
Lv.34
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1400 431MS
Lv.35
198MS
Lv.35
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1480 042MS
Lv.37
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1320 453MS
Lv.33
228MS
Lv.33
434MS
Lv.33
431MS
Lv.33
------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar2920 431MS
Lv.33
042MS
Lv.33
198MS
Lv.33
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar2920 453MS
Lv.37
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar1400* 434MS
Lv.35
228MS
Lv.35
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar1440* 228MS
Lv.34
431MS
Lv.36
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1640 042MS
Lv.41
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1600 228MS
Lv.38
198MS
Lv.40
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1640 431MS
Lv.41
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1560 431MS
Lv.37
198MS
Lv.38
453MS
Lv.39
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1640 434MS
Lv.41
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1560 198MS
Lv.39
434MS
Lv.39
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar1520* 042MS
Lv.40
042MS
Lv.38
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar1560* 042MS
Lv.39
228MS
Lv.39
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar1600* 434MS
Lv.38
453MS
Lv.40
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar1520* 453MS
Lv.38
434MS
Lv.38
431MS
Lv.38
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1720 434MS
Lv.43
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1720 198MS
Lv.43
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1600 228MS
Lv.40
042MS
Lv.40
228MS
Lv.40
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1600 434MS
Lv.42
042MS
Lv.40
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1720 042MS
Lv.43
------- ------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1560 198MS
Lv.39
431MS
Lv.42
198MS
Lv.39
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1680 453MS
Lv.38
453MS
Lv.42
434MS
Lv.40
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1680 228MS
Lv.40
431MS
Lv.42
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1640 431MS
Lv.41
042MS
Lv.41
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych Pierwsza Bitwa PokémonDollar1640 042MS
Lv.39
453MS
Lv.40
198MS
Lv.41
------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar6080 453MS
Lv.39
453MS
Lv.43
------- ------- ------- -------
Żołdak Galaktycznych* Pierwsza Bitwa PokémonDollar6080 434MS
Lv.41
431MS
Lv.41
------- ------- ------- -------

Powiązane artykułyKlasy Trenerów w głównych seriach Pokémon
Sinnoh As TrenerówPerfumiarkaArtystaBojowa DziewczynaPięknośćFarmer z CórkąHodowca PtakówCzarny PasŁapacz RobaliKamerzysta
ObozowiczCzempionClownKolekcjonerKomandorKowbojkaCyklistaPodwójna DrużynaPogromca SmokówElitarna Czwórka
RybakSzef GalaktycznychŻołdak GalaktycznychDżentelmenGitarzystaGórnikIdolAnkieterzyBiegaczLadyPannaLider
Mały NinjaDama z ParasolkąPiknikiczkaPIPokéfanPoké DzieciakHodowca PKMNPKMN RangerTrener PKMN
PolicjantPsionikRanczerReporterBogaczOsiłekManiak RuinMarynarzUczniakNaukowiecNarciarka
DamaPływakPotentat WieżyPlażowiczBliźniakiWeteranKelnerKelnerkaRobotnikMłoda ParaMłodzieniec
Gwiazda ArkadyPtWalet ZamkuPtSzef FabrykiPtMatrona HaliPtSłużkaPt


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.