Struggle er et angrep en Pokémon bare kan bruke etter at det har brukt opp all PP på alle angrepene sine. Alle Pokémon vil få dette angrepet når all PP er oppbrukt. Angrepet treffer alle typer nøytralt. I Diamond og Pearl tar angrepet vekk 25 % av all HPen til brukeren hver gang det blir brukt, mens det i tidligere generasjoner bare tar HP tilsvarende halvparten av skaden man gjør. Struggle kan treffe gjennom Wonder Guard.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.