FANDOM


Sandstorm er noe som kan være i en kamp. Hvis det er sandstorm vil alle pokémon som ikke er immune mot det miste 1/16 av maks HP hver runde. I tillegg øker sandstorm alle stein pokémons Special Defense med 50%.

Hvem som er immune Rediger

Alle pokémon med typene stål, stein eller jord er immune mot skade fra sandstorm. I tillegg er pokémon med abilityene Magic Guard og Sand Veil immune mot skade fra sandstorm. Air Lock og Cloud Nine hindrer alle effekter fra alle slags vær, så dermed er også pokémon med disse abilityene immune mot skade fra sandstorm.


Hvordan sandstorm startes Rediger

En sandstorm kan være på tre forksjellige måter. En av måtene å få i gang en sandstorm er å bruke angrepet Sandstorm. Sandstormen vil da vare i 5 runder, før den er over, men hvis den som bruker Sandstorm holder Smooth Rock vil sandstormen bli forlenget til 8 runder.

En annen av måtene er å bruke en pokémon med abilityen Sand Stream. Hvis en pokémon med denne abilityen sendes ut vil det starte en sandstorm som varer evig, eller iallfall helt til noen endrer været, enten med en annen autoværability, eller ved å bruke et av angrepene Sunny Day, Rain Dance eller Hail.

En tredje måte å være i sandstorm på er å dra til et sånt område i spillet. Noen steder i spillene foregår det hele tiden en sandstorm som aldri tar slutt. Disse stedene er Route 111 i Pokémon Ruby, Pokémon Sapphire og Pokémon Emerald, eller Route 228 i Pokémon Diamond/Pearl.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.