FANDOM


001Bulbasaur Dream
Bulbasaur
er en to typers gress/gift Pokémon.

I National Pokédex er Bulbasaur den første pokemonen og den er også det i Kanto Pokédexen og i Fiore Browser.

Bulbasaur er en av starter Pokémonene i Kanto regionen, sammen med Charmander og Squirtel, og kan bli valgt i Pokémon Red, Green, Blue, FireRed og LeafGreen. Den kan fås tak i i HeartGold og SoulSilver etter å ha fått alle 16 badgene og har slått Red.

Bulbasaur kan utvikle seg til Ivysaur på nivå 16, og så utvikles til Venusaur på nivå 32.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.