FANDOM


Ability er en slags spesiell evne. Alle pokémon har en ability. Noen pokémon kan ha to forskjellige abilityer. Abilityer kan fungere i kamp, utenfor kamp eller begge deler. En pokémon kan ikke bytte mellom abilityer, hvis den har en ability kommer den til å ha denne for alltid.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.