FANDOM


Les Torres de l'Espai i Temps (també conegudes com a Torres de Godey, Space-Time Towers en anglès) són un conjunt de dues torres dissenyades pel famós arquitecte Godey, per aquest motiu a voltes se les coneix també pel seu nom. Van ser construïdes aproximadament fa un segle en poble Àlbers. Es troben en la part nord del poble, i estan envoltades pels Jardins de Godey en la part posterior. Per davant, es troba la plaça del poble.

Tenen un gran mecanisme que toca música en els dies festius de Poble Àlbers, i s'usa per a tocar l'oració.

És un lloc exclusiu de l'anime que va aparèixer en la desena pel·lícula, El desafiament de Darkrai.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.