FANDOM


Els Pokémon poden desenvolupar poders, tenir certa afinitat o debilitat a determinats poders o elements, també una morfologia similar entre altres espècies, que permet classificar-los dins d'un tipus o altre, fins i tot fins en dos tipus alhora.

De la mateixa forma, els moviments dels Pokémon es classifiquen dins d'un tipus o altre segons els poders que desenvolupen, la forma en la qual es produeixen o els elements que intervenen.

Tipus Edit

Actualment existeixen un total de 19 tipus, que per ordre alfabètic són:

Tipus Representació
Acer Tipus acer
Aigua Tipus aigua
Bestiola Tipus bestiola
Drac Tipus drac
Elèctric Tipus elèctric
Fada Tipus fada
Fantasma Tipus fantasma
Foc Tipus foc
Gel Tipus gel
Lluita Tipus lluita
Normal Tipus normal
Planta Tipus planta
Psíquic Tipus psíquic
Roca Tipus roca
Sinistre Tipus sinistre
Terra Tipus terra
Verí Tipus verí
Volador Tipus volador
???

[1]

Tipus ???

Addicionalment, a Pokémon Verd i Vermell també hi ha el Tipus ocell. Tot i això, no hi ha cap Pokémon ni moviment d'aquest tipus a partir de Pokémon Roig i Blau. Només podia aparèixer amb els glitchs de MissingNo. i 'M.

Tipus Representació
Ocell Tipus ocell

I, a més, a Pokémon Colosseum i Pokémon XD: Tempestat fosca hi ha el Tipus fosc. Només apareix en aquest jocs i Pokémons especials: els Pokémons foscos. Aquests són els que han estat exposats a experiments, fent que perdin els sentiments.

Tipus Representació
Fosc Tipus fosc

Efectivitat dels tipus Edit

Efect. Tipus del Pokémon de l'oponent
Tipus acer Tipus aigua Tipus bestiola Tipus drac Tipus elèctric Tipus fada Tipus fantasma Tipus foc Tipus gel Tipus lluita Tipus normal Tipus planta Tipus psíquic Tipus roca Tipus sinistre Tipus terra Tipus verí Tipus volador
T
I
P
U
S

D
E

L

M
O
V
I
M
E
N
T

P
R
O
P
I
Tipus acer 1-2 1-2 - - 1-2 X2 - 1-2 X2 - - - - X2 - - - -
Tipus aigua - 1-2 - 1-2 - - - X2 - - - 1-2 - X2 - X2 - -
Tipus bestiola 1-2 - - - - 1-2 1-2 1-2 - 1-2 - X2 X2 - X2 - 1-2 1-2
Tipus drac 1-2 - - X2 - X0 - - - - - - - - - - - -
Tipus elèctric - X2 - 1-2 1-2 - - - - - - 1-2 - - - X0 - X2
Tipus fada 1-2 - - X2 - - - 1-2 - X2 - - - - X2 - 1-2 -
Tipus fantasma - - - - - - X2 - - - X0 - X2 - 1-2 - - -
Tipus foc X2 1-2 X2 1-2 - - - 1-2 X2 - - X2 - 1-2 - - - -
Tipus gel 1-2 1-2 - X2 - - - 1-2 1-2 - - X2 - - - X2 - X2
Tipus lluita X2 - 1-2 - - 1-2 X0 - X2 - X2 - 1-2 X2 X2 - 1-2 1-2
Tipus normal 1-2 - - - - - X0 - - - - - - 1-2 - - - -
Tipus planta 1-2 X2 1-2 1-2 - - - 1-2 - - - 1-2 - X2 - X2 1-2 1-2
Tipus psíquic 1-2 - - - - - - - - X2 - - 1-2 - X0 - X2 -
Tipus roca 1-2 - X2 - - - - X2 X2 1-2 - - - - - 1-2 - X2
Tipus sinistre - - - - - 1-2 X2 - - 1-2 - - X2 - 1-2 - - -
Tipus terra X2 - 1-2 - X2 - - X2 - - - 1-2 - X2 - - X2 X0
Tipus verí X0 - - - - X2 1-2 - - - - X2 - 1-2 - 1-2 1-2 -
Tipus volador 1-2 - X2 - 1-2 - - - - X2 - X2 - 1-2 - - - -

Llegenda Edit

  • Una cel·la amb un guió (-) vol dir que els danys seran normals, com si es multipliqués per 1.
  • Una cel·la amb el símbol X2 vol dir que els danys seran el doble, com si es multipliqués per 2.
  • Una cel·la amb el símbol 1-2 vol dir que els danys seran la meitat, com si es dividís entre 2.
  • Una cel·la amb el símbol X0 vol dir que no tindrà efecte i no produirà danys, com si es multipliqués per 0.

Categories Edit

Fins a la tercera generació Edit

Els moviments, fins a la tercera generació, es poden classificar segons el tipus en que pertanyen entre físics o especials:

Categoria Moviments
Tipus físic Tipus acer - Tipus bestiola - Tipus fantasma - Tipus lluita - Tipus normal - Tipus roca - Tipus terra - Tipus verí - Tipus volador
Tipus especial Tipus aigua - Tipus drac - Tipus elèctric - Tipus foc - Tipus gel - Tipus planta - Tipus psíquic - Tipus sinistre
Tipus altre Varia segons el moviment

A partir de la quarta generació Edit

Referències Edit

  1. Al tipus ??? no hi pertany cap Polémon, només els ous Pokémon, l'atac Maledicció (fins a la quarta generació) i, al Món Misteriós, els moviments Sablazo y Tallavent.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.