FANDOM


Surf (Surf en castellà i anglès) és un moviment de tipus aigua introduït a la primera generació. És la MO03 en tots els videojocs, exceptuant Pokémon Sol i Pokémon Lluna, on són la MT94. Fora de combat por fer-se servir per desplaçar-se per masses d'aigua damunt d'un Pokémon, on serà possible trobar-se tant Pokémon salvatges com entrenadors.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.