FANDOM


Ruta 8

Ruta 8.

La ruta 8 és una ruta terrestre situada a l'est de Kanto.

Descripció Edit

A la ruta 8 hi ha la sortida de la segona Via Subterrània. També hi ha un petit tros d'herba al centre de la ruta. És una ruta que està envoltada pel nord i el sud per muntanyes.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.