FANDOM


Ruta 4

Ruta 4.

La ruta 4 és una ruta terrestre que es troba entre l'oest i l'est de Kanto. Connecta la ruta 3 i Ciutat Platejada amb Ciutat Celeste, entremig de la ruta es troba la Muntanya Moon que divideix en dues parts la ruta. Als Pokémon Vermell Foc i Verd Fulla també hi ha dos karatekes que són tutors de moviments, el de la dreta ensenya el moviment Megapuntada i el de l'esquerra ensenya Megapuny.

Descripció Edit

Aquesta ruta està envoltada per muntanyes. Hi ha molts sots, disposats de tal manera que només es pot accedir des d'un sentit, des de Ciutat Celeste és impossible. Hi ha una gran part d'herba al sud-est, envoltada per arbres.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.