FANDOM


La Ruta 15 és la quinzena ruta de la regió de Tessèlia. Connecta Ciutat Negra o Bosc Blanc amb el Pont Progrés amb una orientació Est-Oest. Ací es troben alguns Pokémon rars, com per exemple: Pupitar, Tyranitar i per intercanvi; a Rotom. Aquesta ruta és la localització del Pokétransfer, on els jugadors poden transferir Pokémon dels jocs de Quarta generació.

Descripció Edit

La Ruta 15 és una ruta caracteritzada pel seu paisatge escarpat i la seua omnipresent boira, que solament desapareix el dia del natalici del jugador. Res més entrar en la ruta pel costat est, ens trobarem que la ruta es bifurca en dues; d'una banda la ruta que puja per unes empinades escales i d'altra banda altres escales que baixen en un fondal. No obstant això, els dos camins s'uneixen a l'est de la ruta i ambdós condueixen al Pont Progrés.

La principal diferència entre els dos camins és que el que puja està pavimentat, creua dues passarel·les i evita gran quantitat d'entrenadors, a més que es troba un Pokétransfer a la meitat d'ell. D'altra banda, el qual segueix per la fondalada creua nombroses rases d'herba alta per sota del camí pavimentat, sense comptar que molts entrenadors volten per l'herba. Tot i això, podrem trobar Pokémon salvatges d'altres generacions i alguns objectes en aquesta part de la ruta.

Després d'uns pocs passos en la ruta, els camins abans esmentats tornen a unir-se i la ruta tornarà a tenir un únic camí de nou. A continuació, la ruta passa pel costat d'una autocaravana, on una científica intercanviarà un Rotom per un Ditto; i arriba finalment a l'edifici d'entrada al Pont Progrés.

Pokétransfer Edit

El Pokétransfer és un edifici on podrem transferir pokémon dels jocs de la Quarta Generació a la nostra edició Negra o Blanca mitjançant la connexió sense fil. Per a arreplegar els Pokémon transferits hauríem de jugar a un minijoc en el qual hauríem de disparar Poké Balls als nostres Pokémon, que estaran en unes rases d'herba. No haurà restriccions de temps sobre cada quant temps es poden transferir Pokémon.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.