FANDOM


La Nintendo 3DS (ニンテンドー3DS Nintendō Surī Dī Esu en japonès) és l'última consola portàtil de Nintendo i destaca per tenir 3D sense ulleres. La Nintendo 3DS és una nova consola, i no es tracta d'una reedició de la Nintendo DS original com va succeir amb la Nintendo DSi i la Nintendo DSi XL.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.