FANDOM


Aquesta llista de moviments conté el nom catalanitzat i el nom castellà per no provocar confusions. Algunes traduccions que podien provocar confusions s'han basat en el nom del moviment en anglès.

Nom Tipus Categoria Concurs Castellà
A boca de canó Lluita Físic Enginy A bocajarro
A defensar Bestiola Altre Enginy A defender
A l'atac Bestiola Físic Enginy Al ataque
Abatidores Planta Altre Bellesa Abatidoras
Absorbforça Planta Especial Absorbefuerza
Absorbir Planta Especial Enginy Absorber
Àcid Verí Especial Enginy Ácido
Aclarir Volador Altres Carisma Despejar
Acròbata Volador Físic Acróbata
Acupressió Normal Altre Carisma Acupresión
Adaptació Normal Altre Bellesa Adaptación
Aerojet Volador Especial Carisma Aerochorro
Afilar Normal Altre Dolçor Afilar
Afila-urpes Sinistre Altre Afilagarras
Agafada Normal Físic Duresa Agarrón
Agafament Normal Físic Duresa Agarre
Agilitat Psíquic Altre Carisma Agilidad
Aguant Normal Altre Duresa Aguante
Agulló letal Bestiola Físic Carisma Aguijón letal
Agusar Normal Altre Aguzar
Aigua fangosa Aigua Especial Duresa Agua lodosa
Aire afilat Volador Especial Carisma Aire afilado
Ajuda Normal Altre Dolçor Ayuda
Ala d'acer Acer Físic Carisma Ala de acero
Ala mortífera Volador Especial Ala mortífera
Allau Gel Físic Carisma Alud
Alleugerir Acer Altre Aligerar
Alleujament Normal Altre Dolçor Alivio
Al·luvió de fletxes ombrívoles Fantasma Físic Aluvión de flechas sombrías
Altra vegada Normal Altre Dolçor Otra vez
Amnèsia Psíquic Altre Dolçor Amnesia
Amortidor Normal Altre Bellesa Amortiguador
Anada i tornada Bestiola Físic Dolçor Ida y vuelta
Ancoratge Acer Físic Anclaje
Anell igni Foc Especial Bellesa Anillo Ígneo
Antiaeri Roca Físic Antiaéreo
Anticipi Lluita Altre Anticipio
Anticura Psíquic Altre Dolçor Anticura
Antull Normal Físic Dolçor Antojo
Anul·lació Normal Altre Enginy Anulación
Aqua cercle Aigua Altre Bellesa Acua aro
Aqua cua Aigua Físic Dolçor Acua cola
Aqua jet Aigua Físic Bellesa Acua jet
Ària bombolla Aigua Especial Aria burbuja
Ariet Normal Físic Ariete
Armadura àcida Verí Altre Duresa Armadura ácida
Aromateràpia Planta Altre Enginy Aromaterapia
Arrelament Planta Altre Enginy Arraigo
Arrogància Normal Altre Dolçor Contoneo
Ascens drac Volador Físic Bellesa Ascenso draco
As ocult Normal Especial Carisma As oculto
Assatjament Bestiola Altre Dolçor Acoso
Assot Normal Físic Dolçor Azote
Atac aeri Volador Físic Carisma Ataque aéreo
Atac d'ala Volador Físic Carisma Ataque ala
Atac finta Sinistre Físic Enginy Finta
Atac folgor Elèctric Físic Ataque fulgor
Atac fúria Normal Físic Carisma Ataque furia
Atac ossi Terra Físic Duresa Ataque ósseo
Atac ràpid Normal Físic Carisma Ataque rápido
Atac sorra Terra Altre Dolçor Ataque arena
Atiar Normal Físic Duresa Atizar
Atracció Normal Altre Dolçor Atracción
Aura magnètica Elèctric Altre Enginy Aura magnética
Autodestrucció Normal Físic Bellesa Autodestrucción
Auxili Bestiola Altre Enginy Auxilio
Avivar Normal Altre Avivar
Badall Normal Altre Dolçor Bostezo
Baf gèlid Gel Especial Bellesa Vaho gélido
Banya certera Acer Físic Cuerno certero
Banyadrenatge Planta Físic Astadrenaje
Barrera Psíquic Altre Carisma Barrera
Barrera espinosa Planta Altre Duresa Barrera espinosa
Barrina tel·lúrica Terra Físic/Especial Barrena telúrica
Batut Normal Altre Dolçor Batido
Bec canó Volador Físic Pico cañón
Bec trepant Volador Físico Carisma Pico taladro
Besada amorosa Normal Altre Bellesa Beso amoroso
Besada dolça Normal Altre Dolçor Beso dulce
Besada drenatge Fada Especial Dolçor Beso drenaje
Bilis Verí Altre Bellesa Bilis
Bloqueig Normal Altre Dolçor Bloqueo
Boira Gel Altre Bellesa Niebla
Boira aromàtica Fada Altre Bellesa Niebla aromática
Boira clara Verí Especial Bellesa Niebla clara
Boirina Gel Altre Bellesa Neblina
Bola boirina Psíquic Especial Enginy Bola neblina
Bola d'ombra Fantasma Especial Enginy Bola sombra
Bola gel Gel Físic Bellesa Bola hielo
Bola de pol·len Bestiola Especial Bola de polen
Bola volt Elèctric Especial Bola voltio
Bomba àcida Verí Especial Bomba ácida
Bomba d'ou Normal Físic Duresa Bomba huevo
Bomba fang Terra Especial Enginy Bomba fango
Bomba germen Planta Físic Enginy Bomba germen
Bomba ígnia Foc Especial Bomba ígnea
Bomba imant Acer Físic Carisma Bomba imán
Bomba llot Verí Especial Duresa Bomba lodo
Bomba sònica Normal Especial Carisma Bomba sónica
Bombolla Aigua Especial Dolçor Burbuja
Bot Volador Físic Dolçor Bote
Braç martell Lluita Físic Duresa Machada
Braç punxó Planta Físic Enginy Brazo pincho
Brases Foc Especial Bellesa Ascuas
Bretxa negra Sinistre Altre Enginy Brecha negra
Brillantor màgica Fada Especial Bellesa Brillo mágico
Brunzit Bestiola Especial Bellesa Zumbido
Bucle sorra Terra Físic Enginy Bucle arena
Bufetada fang Terra Especial Dolçor Bofetón lodo
Búnquer Verí Altre Búnker
Busseig Aigua Físic Bellesa Buceo
Caiguda de caramells Gel Físic Chuzos
Caiguda lliure Volador Físic Duresa Caída libre
Calamarsa Gel Altre Bellesa Granizo
Calcinació Foc Especial Calcinación
Campana cura Normal Altre Bellesa Campana cura
Camp de boira Fada Altre Bellesa Campo de niebla
Camp d'herba Planta Altre Bellesa Campo de hierba
Camp elèctric Elèctric Altre Enginy Campo eléctrico
Camp psíquic Psíquic Altre Campo psíquico
Camuflatge Normal Altre Enginy Camuflaje
Canó floral Fada Especial Cañón floral
Cànon Normal Especial Canon
Cant Normal Altre Dolçor Canto
Cant gelat Gel Físic Bellesa Canto helado
Cant mortal Normal Altre Bellesa Canto mortal
Cantarcaic Normal Especial Cantoarcaico
Canvia ànimes Psíquic Altre Carisma Cambia almas
Canvia defensa Psíquic Altre Dolçor Cambia defensa
Canvia força Psíquic Altre Bellesa Cambia fuerza
Canvia velocitat Psíquic Altre Cambia velocidad
Canvi banda Psíquic Altre Cambio banda
Canvimarxa Acer Altre Cambiomarcha
Capa màgica Psíquic Altre Bellesa Capa mágica
Capdeferro Acer Físic Duresa Cabezahierro
Cara espant Normal Altre Duresa Cara susto
Carantoina Fada Físic Dolçor Carantoña
Càrrega Elèctric Altre Enginy Carga
Càrrega drac Drac Físic Carisma Carga dragón
Càrrega tòxica Verí Especial Carga tóxica
Carrera aclaparadora Normal Físic/Especial Carrera arrolladora
Cascada Aigua Físic Duresa Cascada
Càstig Sinistre Físic Enginy Castigo
Cedeix pas Normal Altre Cede paso
Celebració Normal Altre Dolçor Celebración
Cicló Drac Especial Carisma Ciclón
Cicló de fulles Planta Especial Ciclón de hojas
Clau canó Normal Físic Carisma Clavo cañón
Clau corset Lluita Físic Carisma Llave corsé
Clau gir Lluita Físic Carisma Llave giro
Clemència Normal Físic Carisma Clemencia
Clonatipus Normal Altre Clonatipo
Còlera del guardià Fada Especial Cólera del guardián
Cometa draco Drac Especial Enginy Cometa draco
Companyonia Normal Altre Dolçor Camaradería
Condemna silvana Planta Altre Enginy Condena silvana
Confidència Normal Altre Dolçor Confidencia
Confusió Normal Especial Enginy Confusión
Conjur Normal Altre Dolçor Conjuro
Constricció Normal Físic Duresa Constricción
Contratac Lluita Físic Duresa Contraataque/Contador
Conversió Normal Altre Bellesa Converión
Conversió 2 Normal Altre Bellesa Conversión 2
Cop Normal Físic Duresa Golpe
Cop aeri Volador Físic Carisma Golpe aéreo
Cop baix Sinistre Físic Enginy Golpe bajo
Cop dual Drac Físic Duresa Golpe bis
Cop calor Foc Físic Duresa Golpe calor
Cop cap Normal Físic Duresa Golpe cabeza
Cop cos Normal Físic Duresa Golpe cuerpo
Cop fantasma Fantasma Físic Carisma Golpe fantasma
Cop karate Lluita Físic Duresa Golpe kárate
Cop mordassa Sinistre Físic Golpe mordaza
Cop obac Fantasma Físic Carisma Golpe umbrío
Cop roca Lluita Físic Duresa Golpe roca
Cop de bec Volador Físic Carisma Picotazo
Cop de cap Normal Físic Duresa Cabezazo
Cop de cap zen Psíquic Físic Bellesa Cabezazo zen
Cop de dits Lluita Físic Carisma Palmeo
Cop de maça Planta Físic Duresa Mazazo
Cop de martell Aigua Físic Duresa Martillazo
Cop de peu baix Lluita Físic Duresa Patada baja
Cop de peu gir Lluita Físic Carisma Patada giro
Cop de peu igni Foc Físic Carisma Patada ígnea
Cop de peu salt Lluita Físic Carisma Patada salto
Cop de peu salt alt Lluita Físic Carisma Patada salto alta
Cop de peu tropical Planta Físic Patada tropical
Cop de plomall Normal Físico Dulzura Plumerazo
Copiador Normal Altre Carisma Copión
Cops fúria Normal Físic Duresa Golpes furia
Cornada Normal Físic Carisma Cornada
Corpulència Lluita Altre Bellesa Corpulencia
Corró de pues Bestiola Físic Duresa Rodillo de púas
Cortina plasma Elèctric Altre Bellesa Cortina plasma
Cospesat Acer Físic Cuerpo pesado
Crioalè despietat Gel Físic/Especial Crioaliento despiadado
Cua drac Drac Físic Cola dragón
Cua fèrria Acer Físic Carisma Cola férrea
Cua verí Verí Físic Enginy Cola veneno
Cuirassa trampa Foc Especial Coraza trampa
Cura floral Fada Altre Cura floral
Dalla sedosa Bestiola Físic/Especial Guadaña sedosa
Dança aleteig Bestiola Altre Bellesa Danza aleteo
Dança amiga Normal Altre Dolçor Danza amiga
Dança caos Normal Altre Dolçor Danza caos
Dança despertar Normal Especial Danza despertar
Dança drac Drac Altre Carisma Danza dragón
Dança espasa Normal Altre Bellesa Danza espada
Dança flama Foc Especial Bellesa Danza llama
Dança lunar Psíquic Altre Bellesa Danza lunar
Dança pètal Planta Especial Bellesa Danza pétalo
Dança ploma Volador Altre Bellesa Danza pluma
Dança pluja Aigua Altre Bellesa Danza lluvia
Dany secret Normal Físic Enginy Daño secreto
Defensa fèrria Acer Altre Duresa Defensa férrea
Defensa floral Fada Altre Bellesa Defensa floral
Demolició Lluita Físic Carisma Demolición
Desarmament Sinistre Físic Enginy Desarme
Descans Psíquic Altre Dolçor Descanso
Desenrotllar Roca Físic Dolçor Desenrollar
Desenvolupament Normal Altre Bellesa Desarrollo
Desig Normal Altre Dolçor Deseo
Desig cura Psíquic Altre Bellesa Deseo cura
Desig ocult Acer Especial Bellesa Deseo oculto
Destructor Normal Físic Duresa Destructor
Detecció Lluita Altre Carisma Detección
Dia assolejat Foc Altre Bellesa Día soleado
Dia de pagament Normal Físic Enginy Día de pago
Diluvi corrosiu Verí Físic/Especial Diluvio corrosivo
Disruptor psíquic Psíquic Físic/Especial Disruptor psíquico
Distorsió Drac Especial Bellesa Distorsión
Divideix dolor Normal Altre Enginy Divide dolor
Doble atac Bestiola Físic Carisma Doble ataque
Doble bufetada Normal Físic Dolçor Doble bofetón
Doble cop Normal Físic Carisma Doble golpe
Doble cop de peu Lluita Físic Carisma Doble patada
Doble equip Normal Altre Carisma Doble equipo
Doble fil Normal Físic Duresa Doble filo
Doble raig Bestiola Especial Bellesa Doble rayo
Dolça aroma Normal Altre Dolçor Dulce aroma
Do natural Normal Físic Enginy Don natural
Dracoalè Drac Especial Carisma Dragoaliento
Dracoalè devastador Drac Físic/Especial Dracoaliento devastador
Drenadores Planta Altre Enginy Drenadoras
Electrificació Elèctric Altre Enginy Electrificación
Electrocanó Elèctric Especial Carisma Electrocañón
Electropunxada Elèctric Físic Electropunzada
Electrotela Elèctric Especial Bellesa Electrotela
Embargament Sinistre Altre Enginy Embargo
Empassar Normal Altre Duresa Tragar
Empenta Lluita Físic Duresa Empujón
Empeny intempestiu Normal Físic Arrojo intempestivo
Empresonar Psíquic Altre Enginy Cerca
Encant Fada Altre Dolçor Encanto
Enderroc Normal Físic Duresa Derribo
Energibola Planta Especial Bellesa Energibola
Enfilarroques Normal Físic Duresa Treparrocas
Enganyifa Sinistre Altre Enginy Camelo
Enlluernar Normal Altre Duresa Deslumbrar
Enrenou Normal Especial Dolçor Alboroto
Enroscament Verí Altre Duresa Enrosque
Enuig Drac Físic Carisma Enfado
Envit igni Foc Físic Carisma Envite ígneo
Escaldar Aigua Especial Duresa Escaldar
Escaramussa Bestiola Físic Escaramuza
Esclafament gigalític Roca Físic/Especial Aplastamiento gigalítico
Esclat Foc Especial Bellesa Estallido
Escopir Normal Especial Bellesa Escupir
Escut reial Acer Altre Carisma Escudo real
Escut tatami Lluita Altre Carisma Escudo tatami
Esfera aural Lluita Especial Bellesa Esfera aural
Esforç Normal Físic Duresa Esfuerzo
Esgarip Sinistre Especial Alarido
Esgarrapada Normal Físic Duresa Arañazo
Esllavissada Roca Físic Duresa Avalancha
Espai rar Psíquic Altre Enginy Espacio raro
Espasa santa Lluita Físic Carisma Espada santa
Espavila Lluita Físic Duresa Espabila
Espora Planta Altre Bellesa Espora
Esporacotó Planta Altre Bellesa Esporagodón
Espurna Elèctric Físic Carisma Chispa
Espurneig Elèctric Especial Carisma Chispazo
Esquema Normal Altre Enginy Esquema
Esquer Normal Altre Dolçor Señuelo
Esquitxada Normal Altre Dolçor Salpicadura
Esquitxar Aigua Especial Bellesa Salpicar
Estímul Normal Físic Duresa Estímulo
Estoicisme Bestiola Especial Dolçor Estoicismo
Estrèpit Normal Especial Duresa Estruendo
Excavar Terra Físic Duresa Excavar
Explosió Normal Físic Bellesa Explosión
Falsmastegot Normal Físic Carisma Falsotortazo
Fertilitzant Terra Altre Duresa Fertilizante
Fil de l'abisme Terra Físic Carisma Filo del abismo
Fil verinós Verí Altre Hilo venenoso
Finta Normal Físic Bellesa Amago
Fissura Terra Físic Duresa Fisura
Fixar blanc Normal Altre Enginy Fijar blanco
Flaix Normal Altre Bellesa Destello
Flama blava Foc Especial Bellesa Llama azul
Flama embruixada Foc Especial Bellesa Llama embrujada
Flama final Foc Especial Llama final
Flama fusió Foc Especial Bellesa Llama fusión
Flama gèlida Gel Especial Bellesa Llama gélida
Flamarada Foc Especial Bellesa Llamarada
Foc follet Foc Altre Bellesa Fuego fatuo
Foc sagrat Foc Físic Bellesa Fuego sagrado
Focus Normal Altre Foco
Focus energia Normal Altre Carisma Foco energía
Focus resplendor Acer Especial Bellesa Foco resplandor
Fogonada Planta Especial Bellesa Fogonazo
Forat negre aniquilador Sinistre Físic/Especial Agujero negro aniquilador
Força Normal Físic Duresa Fuerza
Força bruta Lluita Físic Duresa Fuerza bruta
Força equina Terra Físic Fuerza equina
Força lunar Fada Especial Bellesa Fuerza lunar
Força tel·lúrica Terra Físic Bellesa Fuerza telúrica
Forrellat feèric Fada Altre Enginy Cerrojo feérico
Fortalesa Normal Altre Duresa Fortaleza
Fragor escates Drac Especial Fragor escamas
Fred polar Gel Especial Bellesa Frío polar
Frustració Normal Físic Dolçor Frustración
Fuet Normal Altre Dolçor Látigo
Fuet igni Foc Físic Látigo ígneo
Fuet rabassa Planta Físic Carisma Látigo cepa
Fuetada Planta Físic Duresa Latigazo
Fulla afilada Planta Físic Carisma Hoja afilada
Fulla aguda Planta Físic Carisma Hoja aguda
Fulla màgica Planta Especial Bellesa Hoja mágica
Fulla solar Planta Físic Cuchilla solar
Fullatge Planta Físic Follaje
Fumera Foc Especial Duresa Humareda
Fúria Normal Físic Duresa Furia
Fúria drac Drac Especial Carisma Furia dragón
Fúria natural Fada Especial Furia natural
Galta estàtica Elèctric Físic Dolçor Moflete estático
Ganivetada Normal Físic Carisma Cuchillada
Ganxo alt Lluita Físic Carisma Gancho alto
Garantia Sinistre Físic Bellesa Buena baza
Gas verinós Verí Altre Enginy Gas venenoso
Geocontrol Fada Altre Bellesa Geocontrol
Giga impacte Normal Físic Duresa Giga impacto
Gigadrenatge Planta Especial Enginy Gigadrenado
Gigavolt destructor Elèctric Físic/Especial Gigavoltio destructor
Gir bola Acer Físic Carisma Giro bola
Gir foc Foc Especial Bellesa Giro fuego
Gir ràpid Normal Físic Carisma Giro rápido
Gir vil Sinistre Físic Giro vil
Gran ull Psíquic Altre Enginy Gran ojo
Gravetat Psíquic Altre Enginy Gravedad
Grinyol Normal Altre Enginy Chirrido
Grunyit Normal Altre Dolçor Gruñido
Guàrdia baixa Normal Físic Duresa Guardia baja
Guillotina Normal Físic Carisma Guillotina
Halloween Fantasma Altre Dolçor Halloween
Hecatombe pírica Foc Físic/Especial Hecatombe pírica
Hèlix trepanadora Acer Físic/Especial Hélice trepanadora
Herba nus Planta Especial Dolçor Hierba lazo
Hidroariet Aigua Físic Hidroariete
Hidrobomba Aigua Especial Bellesa Hidrobomba
Hidrocanó Aigua Especial Bellesa Hidrocañón
Hidropols Aigua Especial Bellesa Hidropulso
Hidrorraig Aigua Altre Dolçor Hidrochorro
Hidrovòrtex abissal Aigua Físic/Especial Hidrovórtice abisal
Hiperplanxa obscura Sinistre Físic Hiperplancha oscura
Hiperraig Normal Especial Carisma Hiperrayo
Hiperullal Normal Físic Carisma Hipercolmillo
Hipnosi Psíquic Altre Enginy Hipnosis
Imatge Normal Físic Dolçor Imagen
Imitació Psíquic Altre Dolçor Imitación
Impactró Elèctric Especial Carisma Impactrueno
Impresionar Fantasma Físic Dolçor Impresionar
Infern Foc Especial Bellesa Infierno
Infortuni Fantasma Especial Enginy Infortunio
Intercanvi Psíquic Altre Enginy Intercambio
Inversió Lluita Físic Carisma Inversión
Isoforça Psíquic Altre Enginy Isofuerza
Isoguàrdia Psíquic Altre Enginy Isoguardia
Jo primer Normal Altre Enginy Yo primero
Joc brut Sinistre Físic Enginy Juego sucio
Joia de llum Roca Especial Bellesa Joya de luz
Kinètic Psíquic Altre Enginy Kinético
Lariat obscur Sinistre Físic Lariat oscuro
Làser prisma Psíquic Especial Láser prisma
Liofilització Gel Especial Bellesa Liofilización
Lladre Sinistre Físic Duresa Ladrón
Llança brutícia Verí Físic Duresa Lanza mugre
Llança caramells Gel Físic Bellesa Carámbano
Llançaflames Foc Especial Bellesa Lanzallamas
Llançament Sinistre Físic Dolçor Lanzamiento
Llançament vital Lluita Físic Carisma Tiro vital
Llançarroques Roca Físic Duresa Lanzarrocas
Llegat Sinistre Altre Duresa Legado
Llepada Fantasma Físic Dolçor Lengüetazo
Llevitó Elèctric Altre Enginy Levitón
Lligadura Normal Físic Duresa Atadura
Llum anihiladora Fada Especial Bellesa Luz aniquiladora
Llum lunar Fada Altre Bellesa Luz lunar
Magnitud Físic Terra Duresa Magnitud
Mal d'ull Normal Altre Bellesa Mal de ojo
Maledicció Fantasma Altre Duresa Maldición
Maliciós Normal Altre Carisma Malicioso
Malson Fantasma Altre Enginy Pesadilla
Mandat Psíquic Altre Mandato
Mans juntes Normal Altre Dolçor Manos juntas
Mantell mirall Psíquic Especial Bellesa Manto espejo
Manyagueria Psíquic Físic Arrumaco
Manyagueria sideral Fada Físic/Especial Arrumaco sideral
Maquinació Sinistre Altre Enginy Maquinación
Martell drac Drac Físic Martillo dragón
Martell gel Gel Físic Martillo hielo
Massa còsmica Psíquic Altre Bellesa Masa cósmica
Mateix destí Fantasma Altre Enginy Mismo destino
Meditació Psíquic Altre Bellesa Meditación
Mega cop de peu Normal Físic Carisma Megapatada
Megabanya Bestiola Físic Carisma Megacuerno
Megaesgotar Planta Especial Enginy Megaagotar
Megapuny Normal Físic Duresa Megapuño
Megatona floral Planta Físic/Especial Megatón floral
Menja somnis Psíquic Especial Enginy Come sueños
Més psique Normal Altre Enginy Más psique
Meteobola Normal Especial Bellesa Meteorobola
Meteoimpacte Acer Físic Meteoimpacto
Metrònom Normal Altre Dolçor Metrónomo
Mil fletxes Terra Físic Bellesa Mil flechas
Mil tremblors Terra Físic Duresa Mil temblores
Mimètic Normal Altre Dolçor Mimético
Mofa Sinistre Altre Enginy Mofa
Món gèlid Gel Especial Bellesa Mundo gélido
Mossegada Sinistre Físic Duresa Mordisco
Moviment mirall Volador Altre Enginy Movimiento espejo
Moviment sísmic Lluita Físic Duresa Movimiento sísmico
Multiatac Normal Físic Multiataque
Neu pols Gel Especial Bellesa Nieve polvo
Nitrocàrrega Foc Físic Carisma Nitrocarga
Novena potència Normal Altre Novena potencia
Nucli càstig Drac Especial Núcleo castigo
Ocell agosarat Volador Físic Carisma Pájaro osado
Ofrena Normal Altre Dolçor Ofrenda
Ombra vil Fantasma Físic Enginy Sombra vil
Ona anòmala Elèctric Altre Enginy Onda anómala
Ona buit Lluita Especial Carisma Onda vacío
Ona certera Lluita Especial Carisma Onda certera
Ona ígnia Foc Especial Bellesa Onda ígnea
Ona mental Psíquic Especial Carisma Onda mental
Ona simple Normal Altre Dolçor Onda simple
Ona tòxica Verí Especial Duresa Onda tóxica
Ona tro Elèctric Altre Carisma Onda trueno
Ona volt Elèctric Especial Carisma Onda voltio
Os ombrívol Fantasma Físic Hueso sombrío
Os pal Terra Físic Duresa Hueso palo
Osbumerang Terra Físic Duresa Huesomerang
Paga extra Normal Altre Dolçor Paga extra
Pallissa Sinistre Físic Enginy Paliza
Pantalla de fum Normal Altre Enginy Pantalla de humo
Pantalla de llum Psíquic Altre Bellesa Pantalla de luz
Paralitzador Planta Altre Enginy Paralizador
Paranormal Psíquic Especial Carisma Paranormal
Pas dimensional Psíquic Especial Enginy Paso dimensional
Pau mental Psíquic Altre Enginy Paz mental
Pedrada Roca Físic Duresa Pedrada
Perforador Normal Físic Carisma Perforador
Persecució Sinistre Físic Enginy Persecución
Pessigolles Normal Altre Dolçor Cosquillas
Pica-pica Volador Físic Dolçor Picoteo
Picada Bestiola Físic Dolçor Picadura
Picada verí Verí Físic Enginy Picotazo veneno
Picat supersònic Volador Físic/Especial Picado supersónico
Pikavolt letal Elèctric Físic Pikavoltio letal
Pin míssil Bestiola Físic Carisma Pin misil
Pinyol auxiliar Acer Altre Piñón auxiliar
Pirotècnia Foc Especial Bellesa Pirotecnia
Pistola aigua Aigua Especial Dolçor Pistola agua
Placatge Normal Físic Duresa Placaje
Placatge elèctric Elèctric Físic Carisma Placaje eléctrico
Planta ferotge Planta Especial Carisma Planta feroz
Planxa Bestiola Físic Plancha
Planxa voladora Lluita Físic Duresa Plancha voladora
Plor fals Sinistre Altre Dolçor Llanto falso
Ploufulles Planta Especial Bellesa Lluevehojas
Pluja ígnia Foc Especial Duresa Lluvia ígnea
Poder antic Roca Especial Duresa Poder pasado
Poder ocult Normal Especial Enginy Poder oculto
Poder reserva Psíquic Especial Enginy Poder reserva
Poliment Roca Altre Duresa Pulimento
Pol·lució Verí Especial Duresa Polución
Pols cura Psíquic Altre Bellesa Pulso cura
Pols drac Drac Especial Bellesa Pulso dragón
Pols explosiu Bestiola Altre Enginy Polvo explosivo
Pols ira Bestiola Altre Enginy Polvo ira
Pols nit Sinistre Especial Carisma Pulso noche
Pols obac Sinistre Especial Carisma Pulso umbrío
Pols primigeni Aigua Especial Bellesa Pulso primigenio
Pols verí Verí Altre Enginy Polvo veneno
Popcanó Aigua Especial Duresa Pulpocañón
Premonició Psíquic Especial Enginy Premonición
Presa Normal Físic Dolçor Presa
Presa espectral Fantasma Físic/especial Presa espectral
Present Normal Físic Dolçor Presente
Profecia Normal Altre Enginy Profecía
Protecció Normal Altre Dolçor Protección
Psicoatac Psíquic Especial Enginy Psicoataque
Psicocanvi Psíquic Altre Enginy Psicocambio
Psicocàrrega Psíquic Especial Bellesa Psicocarga
Psicoona Psíquic Especial Enginy Psicoonda
Psicorraig Psíquic Especial Bellesa Psicorrayo
Psicotall Psíquic Físic Carisma Psicocorte
Psicoullal Psíquic Físic Psicocolmillo
Psíquic Psíquic Espcial Enginy Psíquico
Pues Terra Altre Enginy Púas
Pues tòxiques Verí Altre Enginy Púas tóxicas
Pulla nociva Verí Físic Duresa Puya nociva
Puntada de peu Lluita Físic Enginy Puntapié
Puntada ombrívola Fantasma Físic Puntada sombría
Puny bala Acer Físic Duresa Puño bala
Puny certer Lluita Físic Duresa Puño certero
Puny cometa Normal Físic Duresa Puño cometa
Puny dinàmic Lluita Físic Carisma Puño dinámico
Puny drenatge Lluita Físic Duresa Puño drenaje
Puny foc Foc Físic Duresa Puño fuego
Puny gel Gel Físic Bellesa Puño hielo
Puny increment Lluita Físic Duresa Puño incremento
Puny mareig Normal Físic Dolçor Puño mareo
Puny meteor Acer Físic Carisma Puño meteoro
Puny ombra Fantasma Físic Enginy Puño sombra
Puny tro Elèctric Físic Carisma Puño trueno
Purificació Verí Altre Purificación
Ràbia Fantasma Altre Duresa Rabia
Ràfega Bestiola Altre Bellesa Ráfaga
Ràfega demolidora Lluita Físic/Especial Ráfaga demoledora
Raig Elèctric Especial Carisma Rayo
Raig aurora Gel Especial Bellesa Rayo aurora
Raig bombolla Aigua Especial Bellesa Rayo burbuja
Raig càrrega Elèctric Especial Bellesa Rayo carga
Raig confús Fantasma Altre Enginy Rayo confuso
Raig de vapor Aigua Especial Bellesa Chorro de vapor
Raig fusió Elèctric Físic Carisma Rayo fusión
Raig gel Gel Especial Bellesa Rayo hielo
Raig gèlid Gel Físic Bellesa Rayo gélido
Raig obac Fantasma Especial Rayo umbrío
Raig solar Planta Especial Carisma Rayo solar
Rancor Fantasma Altre Duresa Rencor
Rapidesa Normal Especial Carisma Rapidez
Rastreig Normal Altre Enginy Rastreo
Rebequeria Terra Físic Pataleta
Rebregament Normal Especial Duresa Estrujón
Reciclatge Normal Altre Enginy Reciclaje
Recullsorra Terra Altre Recogearena
Recuperació Normal Altre Enginy Recuperación
Recurrent Planta Físic Carisma Recurrente
Reducció Normal Altre Dolçor Reducción
Reflex Psíquic Altre Enginy Reflejo
Reforç Normal Altre Enginy Refuerzo
Refugi Aigua Altre Dolçor Refugio
Relax Normal Altre Dolçor Relajo
Relleu Normal Altre Dolçor Relevo
Remolí Normal Altre Enginy Remolino
Remolí d'aigua Aigua Especial Bellesa Torbellino
Remullar Aigua Altre Anegar
Represàlia Normal Físic Carisma Represalia
Repressió metall Acer Físic Carisma Represión metal
Reserva Normal Altre Duresa Reserva
Residus Verí Especial Duresa Residuos
Respir Volador Altre Enginy Respiro
Resplendor Psíquic Especial Enginy Resplandor
Ressò metàl·lic Acer Altre Enginy Eco metálico
Ressò veu Normal Especial Bellesa Eco voz
Restricció Normal Físic Duresa Restricción
Retribució Normal Físic Dolçor Retribución
Revenja Lluita Físic Duresa Desquite
Reversió Sinistre Altre Enginy Reversión
Rínxol cotó Planta Altre Dolçor Rizo algodón
Rínxol defensa Normal Altre Dolçor Rizo defensa
Robatori Sinistre Altre Enginy Robo
Roca afilada Roca Físic Duresa Roca afilada
Roca veloç Roca Físic Roca veloz
Roda doble Acer Físic Enginy Rueda doble
Roda foc Foc Físic Bellesa Rueda fuego
Romandre Normal Físic Duresa Venganza
Ronc Normal Especial Dolçor Ronquido
Rot Verí Especial Duresa Eructo
Rugit normal Altre Carisma Rugido
Rugit de guerra Normal Altre Duresa Rugido de guerra
Sabre místic Lluita Especial Bellesa Sable místico
Sacrifici Lluita Especial Duresa Sacrificio
Salmorra Aigua Especial Duresa Salmuera
Seducció Normal Altre Dolçor Seducción
Sentència Normal Especial Bellesa Sentencia
Shuriken d'aigua Aigua Físic Carisma Shuriken de agua
Simfonia de la diva marina Aigua Especial Sinfonía de la diva marina
Sincrosoroll Psíquic Especial Enginy Sincrorruido
Síntesi Planta Altre Enginy Síntesis
Sol matinal Normal Altre Bellesa Sol matinal
Somnífer Planta Altre Enginy Somnífero
Sonàmbul Normal Altre Dolçor Sonámbulo
Sorpresa Normal Físic Dolçor Sorpresa
Submissió Lluita Físic Carisma Sumisión
Substitut Normal Altre Dolçor Sustituto
Sufocació Foc Especial Bellesa Sofoco
Superdent Normal Físic Duresa Superdiente
Supersònic Normal Altre Enginy Supersónico
Surf Aigua Especial Bellesa Surf
Surfeig galvànic Elèctric Especial Surfeo galvánico
Tall Normal Físic Carisma Corte
Tall aeri Volador Especial Carisma Tajo aéreo
Tall buit Drac Especial Duresa Corte vacío
Tall creuat Lluita Físic Carisma Tajo cruzado
Tall obac Sinistre Físic Carisma Tajo umbrío
Tall petxina Aigua Físic Concha filo
Tallfúria Bestiola Físic Carisma Cortefuria
Tambor Normal Altre Dolçor Tambor
Tecno xoc Normal Especial Carisma Tecno shock
Telèpata Normal Altre Enginy Telépata
Telequinesi Psíquic Altre Enginy Telequinesis
Teletransport Psíquic Altre Carisma Teletransporte
Tempesta de diamants Roca Físic Bellesa Tormenta de diamantes
Tempesta de sorra Roca Altre Duresa Tormenta de arena
Tempesta floral Planta Físic Bellesa Tormenta floral
Tenalla Aigua Físic Duresa Tenaza
Tenebres Fantasma Especial Enginy Tinieblas
Teranyina Bestiola Altre Enginy Telaraña
Terra viva Terra Especial Bellesa Tierra viva
Terratremblor Terra Físic Duresa Terratemblor
Terratrèmol Terra Físic Duresa Terremoto
Tisora X Bestiola Físic Carisma Tijera X
Tomba roques Roca Físic Enginy Tumba rocas
Torb Gel Especial Bellesa Ventisca
Tornado Volador Especial Enginy Tornado
Tòxic Verí Altre Enginy Tóxico
Trampa roques Roca Altre Carisma Trampa rocas
Trampa verinosa Verí Altre Enginy Trampa venenosa
Transformació Normal Altre Enginy Transformación
Trencacuirassa Normal Altre Dursa Rompecoraza
Trencarroques Roca Físic Duresa Romperrocas
Trepant Terra Físic Duresa Taladradora
Trepitjada Normal Físic Duresa Pisotón
Tret demora Bestiola Altre Enginy Disparo demora
Tret fang Terra Especial Duresa Disparo lodo
Tret mirall Acer Especial Bellesa Disparo espejo
Triatac Normal Especial Bellesa Triataque
Tripijoc Sinistre Altre Enginy Trapicheo
Triple cop de peu Lluita Físic Carisma Triple patada
Triturar Sinistre Físic Duresa Triturar
Tro Elèctric Especial Carisma Trueno
Truc Psíquic Altre Enginy Truco
Truc defensa Fada Altre Enginy Truco defensa
Truc força Psíquic Altre Enginy Truco fuerza
Turment Sinistre Altre Duresa Tormento
Udol Normal Altre Carisma Aullido
Ullal gel Gel Físic Carisma Colmillo hielo
Ullal igni Foc Físic Bellesa Colmillo ígneo
Ullal raig Elèctric Físic Enginy Colmillo rayo
Ullal verí Verí Físic Enginy Colmillo veneno
Ullets tendres Fada Altre Dolçor Ojitos tiernos
Ulls plorosos Normal Altre Ojos llorosos
Últim lloc Sinistre Altre Enginy Último lugar
Últim recurs Normal Físic Dolçor Última baza
Última paraula Sinistre Altre Carisma Última palabra
Ultrapuny Lluita Físic Carisma Ultrapuño
Urpa brutal Normal Físic Carisma Garra brutal
Urpa drac Drac Físic Carisma Garra dragón
Urpa metall Acer Físic Carisma Garra metal
Urpa obaga Fantasma Físic Carisma Garra umbría
V de foc Foc Físic Carisma V de fuego
Vastaguàrdia Roca Altre Duresa Vastaguardia
Vel aurora Gel Altre Velo aurora
Vel sagrat Normal Altre Bellesa Velo sagrado
Velocitat extrema Normal Físic Carisma Velocidad extrema
Vendaval Volador Especial Duresa Vendaval
Vendetta Sinistre Físic Duresa Vendetta
Vent afí Volador Altre Carisma Viento afín
Vent feèric Fada Especial Bellesa Viento feérico
Vent gel Gel Especial Bellesa Viento hielo
Vent infaust Fantasma Especial Bellesa Viento aciago
Vent plata Bestiola Especial Bellesa Viento plata
Vent tallant Normal Especial Carisma Viento cortante
Verí X Verí Físic Carisma Veneno X
Veu captivadora Fada Especial Dolçor Voz cautivadora
Veuassa Normal Especial Carisma Vozarrón
Vol Volador Físic Enginy Vuelo
Volt cruel Elèctric Físic Duresa Voltio cruel
Voltcanvi Elèctric Especial Carisma Voltiocambio
Vot aigua Aigua Especial Bellesa Voto agua
Vot foc Foc Especial Bellesa Voto fuego
Vot planta Planta Especial Bellesa Voto planta
Xarxa viscosa Bestiola Altre Duresa Red viscosa
Xerrameca Volador Especial Enginy Cháchara
Xipollejofang Terra Altre Dolçor Chapoteolodo
Xiulet Planta Altre Enginy Silbato
Xoc de cap Roca Físic Duresa Testarazo
Xuclavides Bestiola Físic Enginy Chupavidas
Xuleria Sinistre Físic Chulería
Zona estranya Psíquic Altre Enginy Zona extraña
Zona màgica Psíquic Altre Enginy Zona mágica
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.