FANDOM


Els moviments Pokémon o atacs consisteixen en una sèrie d'atacs i habilitats que els Pokémon són capaços d'aprendre i realitzar. Cada Pokémon aprèn una sèrie d'atacs al llarg del seu desenvolupament, depenent principalment del seu tipus i la seua fesomia. Per exemple, un Pokémon de tipus foc com Charmander no podria aprendre per si solament l'atac pistola aigua, de tipus aigua, ja que no és compatible amb el seu tipus, ni l'atac vol, ja que no té ales.

Un Pokémon només pot conèixer quatre atacs diferents alhora i només pot utilitzar-los dins del combat. No obstant això, hi ha excepcions, com l'ús de moviments apresos per una MO (Màquina Oculta) com tall, per a destruir arbustos molests, surf per a poder traslladar al seu entrenador per l'aigua, o alguna MT com excavar, que serveix per a eixir de les coves a l'instant.

Els moviments no solament tenen la funció d'intervenir ofensiva i defensivament en els combats, alguns moviments presenten altres formes d'ús. Les MO ja esmentades tenen diferents efectes en combat i fora d'ell, podent interactuar amb l'entorn, navegant per l'aigua o escalant parets de roca a lloms d'un Pokémon que conega el moviment corresponent per exemple. A més, també existeixen atacs com dolç aroma que atrauen a Pokémon salvatges fins a l'entrenador, o com mal d'ull que impedeix que un Pokémon salvatge puga escapar en un combat o rugit que ho arruixa del mateix.

En la saga Pokémon Ranger, els Pokémon també executen moviments, però els Rangers els utilitzen de forma diferent, denominant-se aquests moviments de camp, de zona, o de mapa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.