FANDOM


El Mont Cendrós (Mt. Chimney en anglès, えんとつやま Mt. Chimney en japonès) és un volcà amb certa activitat situat en la zona occidental de Hoenn, prop de ciutat Lavatermes. A causa de la seua activitat volcànica i a la gran temperatura que genera, es va crear el bany termal d'aquest poble.

En la boca del volcà hi ha una gran quantitat de magma, i contínuament expulsada cendres que el vent trasllada al nord, prop de poble Pardal. Aquestes cendres poden ser arreplegades amb el sac sutge i lliurades a l'home del taller de vidre de la ruta 113 (ell mateix fa lliurament del sac). Quan s'haja arreplegat una certa quantitat de cendra, l'artesà podrà fabricar diversos objectes de vidre, entre ells diferents tipus de flautes que són de gran utilitat pels seus diversos efectes (la llista d'objectes amb la quantitat de cendra necessària pot veure's en la secció taller de vidre).

En l'entrada al congost hi ha una àvia que et vendrà vàries galetes renta per 200Símbol del Pokécuarto la unitat. L'efecte d'aquest objecte és guarir els problemes d'estat (funciona igual que una cura total, però a un preu més econòmic).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.