FANDOM


Grass-attack
Herba
Darkness-attack
Foscor
Fighting-attack
Lluita
Fire-attack
Foc
Colorless-attack
Incolor
Lightning-attack
Elèctric
Water-attack
Aigua
Metal-attack
Metall
Psychic-attack
Psíquic

El tipus metall és un dels nou Tipus elementals de TCG.

Els tipus metall contenent tots els Pokémon tipus acer trobats en els videojocs de Game Boy. Per exemple, Steelix i Scizor ambdós apareixen com a tipus metall en el TCG.

Com els tipus foscor, té la seua pròpia carta especial d'energia. No obstant això, en lloc d'augmentar el dany fet per 10, redueix el dany rebut per 10.

Propietats de batallaEdit

Generalment, els Pokémon de metall tenen debilitat front:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.