FANDOM


La figura (silueta a la cinquena generació i forma corporal a la quarta generació) és un atribut que tots els Pokémon posseeixen. La quantitat de figures possibles ve definida als videojocs, només existeixen 14 formes que s'encarreguen d'agrupar als Pokémon segons alguns trets comuns del seu cos, fonamentalment les extremitats que el componen.

Els primers videojocs en comptar amb aquesta classificació van ser Pokémon Diamant i Perla. En endavant, s'ha inclòs a tots els videojocs principals de la franquícia Pokémon.

Per accedir a aquest atribut dins dels jocs, cal entrar al mode de recerca de la Pokédex i aquí seleccionar el tipus de figura. D'aquesta manera es llistaran tots els Pokémon albirats que comparteixen aquesta forma.


IV - V Forma corporal 1Forma corporal 2Forma corporal 3Forma corporal 4Forma corporal 5Forma corporal 6Forma corporal 7Forma corporal 8Forma corporal 9Forma corporal 10Forma corporal 11Forma corporal 12Forma corporal 13Forma corporal 14
VI - VII Fitxer:Figura 1.pngFitxer:Figura 2.pngFitxer:Figura 3.pngFitxer:Figura 4.pngFitxer:Figura 5.pngFitxer:Figura 6.pngFitxer:Figura 7.pngFigura 8Fitxer:Figura 9.pngFitxer:Figura 10.pngFitxer:Figura 11.pngFitxer:Figura 12.pngFitxer:Figura 13.pngFitxer:Figura 14.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.