FANDOM


La majoria dels Pokémon són de tots dos gèneres, però hi ha casos especials. Hi ha Pokémon que pertanyen només a un gènere, és a dir, on el percentatge del gènere oposat és 0%. També hi ha casos de Pokémon que no tenen gènere, probablement perquè són màquines o han estat creats artificialment. A l'últim cas estan els Pokémon llegendaris, Pokémon que per la seva condició són únics i per tant no poden reproduir-se en no tenir ni parella ni gènere.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.