FANDOM


Espessor és una habilitat introduïda a la tercera generació. Tots els Pokémon inicials de tipus planta i les seves evolucions posseeixen aquesta habilitat.

Efecte Edit

Espessor augmenta la potència dels moviments de tipus planta del posseïdor en un 50% quan la seva salut està igual o per sota d'1/3 dels seus PS màxims.

Pokémon amb espessor Edit

23 Pokémon poden posseir aquesta habilitat:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.