FANDOM


Spearow amb malnom

L' entrenador original d'aquest Spearow s'anomena «Ash». En els videojocs es mostra com EO.

L' entrenador original o EO (Original Trainer o OT en anglès) és en els videojocs, l'entrenador que ha capturat en primer lloc a un Pokémon o el primer que ho ha vist després d'eclosionar. El nom de l'entrenador original juntament amb l'ID d'entrenador s'utilitzen per a verificar si és un Pokémon d'altra partida i per tant ha estat intercanviat o transferit d'altra partida o videojoc. Quan açò succeeix, el Pokémon conserva encara en les seves dades qui va anar el jugador que ho va obtenir originàriament.

A partir de la tercera generació des d'ara, el nom de l'entrenador original vària de color segons siga el seu gènere. Si és una noia, el nom apareix en les lletres de color roig, mentre que si es tracta d'un noi, les lletres seran blaves.

Els Pokémon que són obtinguts a través d'esdeveniments, porten en general un nom d'entrenador original propi de l'esdeveniment. Per exemple, el Darkrai repartit al Moviplaya 2008, tenia com EO «ALAMOS», en referència al lloc on es desenvolupa la desena pel·lícula en la qual ell és protagonista, Poble Àlbers.

Vegeu també Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.