FANDOM


Crosstrainer és el nom donat a un revisió d'expansió bàsica produïda per Wizards però mai llançada al mercat.

Grandària de l'expansióEdit

  • Aproximadament 170 cartes


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.