FANDOM


Les cries pokèmon es van introduir en la segona generació com a pre-evolucions pokèmon. Totes pertanyen al grup no-ou i són prou febles.

La majoria evolucionen per amistat a la forma bàsica, i per objecte evolutiu a la forma evolucionada. Moltes s'obtenen mitjançant la criança pokèmon amb algun encens.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.