FANDOM


Una Condició Especial és el resultat que alguns atacs tenen Pokémon Trading Card Game. Atacs específics poden causar que el Pokémon Defensor siga afectat per una condició especial, com el comú d'atacar a llepar que té una probabilitat de causar paràlisi. Són l'equivalent als estats de malalties en els videojocs. Hi ha cinc condicions especials en l'actualitat en el Trading Card Game: Adormit, Cremat, Confós, Paralitzat i Enverinat. A diferència de les malalties d'estat en els videojocs, certes condicions especials no són necessàriament excloents entre si, els estats enverinat i cremat per exemple poden ser identificat per una marca o comptador específic que se posa damunt del Pokémon afligit. No obstant això, entre les altres tres passa el contrari, un Pokémon només pot veure's afectat per una a la vegada.

AdormitEdit

Si un Pokémon és Adormit, no pot atacar o retirar-se per si mateix. També girar-lo de costat (generalment a l'esquerra). Després de cada torn, si el Pokémon d'un jugador és Adormit, el jugador ha de llançar una moneda: si apareix cara, el Pokémon Adormit se "desperta" i ja no està afectat per esta condició especial. Amb tot, si ix creu en la moneda, el Pokémon roman adormit.

CrematEdit

La condició especial de Cremat o Socarrat és la més nova de les condicions especials, oficialment reconeguda el 2002 amb ocasió de la expansió de l'Expedition Base Set. La Condició Especial de Cremat és vista com una versió avançada de la Condició Especial d'Enverinat: una vegada que un Pokémon es crema, se li posa damunt un marcador de Cremat, i el jugador ha de llançar una moneda al mig dels torns. Si en la moneda apareix creu, dos comptadors de dany es col·loquen en el Pokémon. Si ix cara, els Pokémon no rep cap mal, però segueix estant cremat.

La Condició Especial de Cremat deriva de l'expansió Neo Genesis, en la qual l'atac Char (socarrar) del Pokémon Quilava causava una condició exactament igual a la de cremar. Els efectes de Char (socarrar) no eren reconeguts com a condició especial en eixe moment.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.