FANDOM


Combat (Struggle en anglès) és un tipus d'acció que usa qualsevol Pokémon quan se li han esgotat els PP (punts de poder) dels moviments que sap. És l'única acció ofensiva que pot fer llavors, però consumeix PS (punts de salut) amb cada atac que realitze a l'oponent.

Al ser aquest l'única acció ofensiva del Pokémon al veure's sense moviments, té les següents particularitats:

  • Fa cas omís als tipus de Pokémon, mai serà súper efectiu com tampoc no molt efectiu.
  • És aliè a les estadístiques de Precisió de l'usuari, Evasió de l'oponent i de condicions de clima tals menge boirina, aquest moviment mai fallarà.
  • L'usuari rep la meitat del dany infringit a l'oponent sense importar si posseeix o no l'habilitat Cap roca.

És normal veure-la, per exemple, quan es tracta de capturar Pokémon que es resisteixen molt a ser atrapats en una Poké Ball, i tenen tècniques sense massa punts de poder, com el Pokémon llegendari Ho-Oh en Pokémon Roig Foc i Verd Fulla. En aquests casos és qüestió de temps que el propi Pokémon s'afeblisca a causa del seu propi atac si no és capturat, o fuig, abans.

Unes altres de les situacions mes normals és trobar-lo en els Pokémon que solament poden usar solament un atac, com els Pokémon capoll (Cascoon, Silcoon, etc.) en estat salvatge ja que solament saben defensa fèrria, també si uses molt a un Ditto sense dur-lo al centre Pokémon el seu atac de transformació es quedara sense PP i allò més comú en el Smargle, ja que té un sol atac, i aquest sol té solament un PP (Es tracta d'esquema).

També es pot donar el cas que un Pokémon estiga baix l'efecte d'un atac i no puga usar els seus propis, duent a usar combat com única alternativa. Un exemple d'aquesta situació podria ser la següent: si es té un Vileplume amb els atacs Llum Lunar, Doble Equip, Tòxic i Gigadrenat; i el rival arribara a usar una combinació dels atacs Mofa i Turment, pels efectes, el primer fa que el rival només puga usar atacs, deixant inactius els efectes secundaris, i el segon, que no puga usar el mateix atac dues vegades seguides. D'aquesta manera, si el Vileplume utilitza en un torn gigadrenat, en el següent, a l'estar sota els efectes dels atacs sinistres anteriorment esmentats, només tindrà opció d'usar combat.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.