FANDOM


El carisma (cool en anglès) és una de les qualitats que, juntament amb la bellesa, la dolçor, l'enginy i la duresa, es poden potenciar en un Pokémon per fer-lo més apte a l'hora de concursar en un Concurs Pokémon.

Aquesta qualitat es pot potenciar de diverses formes depenent de l'edició Pokémon que juguem: - En Pokémon Rubí, Pokémon Zafir i Pokémon Esmeralda es fa a través de Pokécubos de sabor picant. -En Pokémon Diamant, Pokémon Perla i Pokémon Platí es fa a través de Pokochos de sabor picant.

Tant els Pokécubos com els Pokochos s'elaboren a base de diferents tipus de baies. Les baies a partir de les quals podem obtenir Pokécubos o Pokochos de sabor picant són: Zreza, Zanama, Aranja, Caquic, Ziuela, Higog, Frambu, Pinia, Grana, Íspero, Meluce, Tamate, Monli, Wikano , Andano, Caoca, Tamar, Pomaro, Acardo, Yecana, Alcho i Bariba.

-Natures a les quals els agrada el gust picant: Ferma, Audaç, Múrria i esquerpa. - Natures a les quals no els agrada el gust picant: Modesta, Poruc, Serena i Agosarada.

Atacs de Carisme:

Acupressió - Es rep el doble de punts en la següent ronda. Aerochorro 2 ♥ Suma +3 si el rival anterior atreu la màxima atenció. Agilitat 3 ♥ És primer en el següent torn. Ala d'acer 3 ♥ Moviment bàsic. Allau 2 ♥ Obté el doble de punts si és l'últim a atacar. Bomba imant 3 ♥ Moviment bàsic. As ocult - Obtens ♥ si el Pokémon ataca primer. Atac ala 3 ♥ Moviment bàsic. Atac aeri 1 ♥ Si el mateix jutge no ha estat elegit obtens 3 ♥. Atac fúria 2 ♥ Pot repetir el moviment 2 cops seguides. Atac ràpid 2 ♥ Assegura el primer torn en la següent ronda. Udol - Obté el doble de punts en el següent torn. Barrera 2 ♥ Impedeix que l'atenció pugi. Bomba sònica 3 ♥ Moviment bàsic. Canvia ànimes - Alt puntuació per baixa atenció. Càrrega drac 2 ♥ Si actua últim obté ♥♥ més. Espurna 3 ♥ Moviment bàsic. Guspira 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Cicló 3 ♥ Moviment bàsic. Clau canó 2 ♥ Pot repetir el moviment 2 cops seguides. Cua fèrria 2 ♥ Si actua últim obté ♥♥ més. Ullal gel 3 ♥ Moviment bàsic. Copiador - Roba els punts del Pokémon que va després de tu. Cornada 3 ♥ Moviment bàsic. Tall 3 ♥ Moviment bàsic. Cortefuria 2 ♥ Pot repetir el moviment 2 cops seguides. Ganivetada 3 ♥ Moviment bàsic. Dansa drac - Obté el doble de punts en el següent torn. Demolició 3 ♥ Moviment bàsic. Tipus lluita Desig ocult 2 ♥ Obtens ♥♥ si el Pokémon ataca primer. Detecció - Alt puntuació per baix puntuació de jutges. Distorsió 3 ♥ Si el rival anterior atreu la màxima atenció obté ♥♥♥ més. Doble equip 2 ♥ Pot repetir el moviment 2 cops seguides. Doble cop de peu 2 ♥ Pot repetir el moviment 2 cops seguides. Doble atac 2 ♥ Pot repetir el moviment 2 cops seguides. Do natural 2 ♥ Si el Pokémon ataca d'últim, obtens ♥♥. Dragoaliento 2 ♥ Obtens ♥♥ si el Pokémon ataca primer. Electrocañón 3 ♥ Si l'atenció del jutge augmenta obté ♥♥ més. Enuig 2 ♥ Pot repetir el moviment 2 cops seguides. Falsotortazo - Alt puntuació per baix puntuació de jutges. Focus energia - Obté el doble de punts en el següent torn. Fogonada 2 ♥ Si el rival anterior atreu la màxima atenció obté ♥♥♥ més. Fúria - Obté el doble de punts en el següent torn. Fúria drac 3 ♥ Moviment bàsic. Ganxo alt 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Arpa brutal 3 ♥ Moviment bàsic. Arpa drac 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Arpa metall 2 ♥ Si el Pokémon ataca d'últim, obtens ♥♥. Gir ràpid 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Cop aeri 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Guillotina 3 ♥ Si tots els concursants trien el mateix jutge, obté 15 ♥. Hiper ullal 2 ♥ Si actua últim obté ♥♥ més. Hiperrayo 2 ♥ Si el rival anterior atreu la màxima atenció obté ♥♥♥ més. Full esmolada 3 ♥ Moviment bàsic. Full aguda 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Impactrueno 3 ♥ Moviment bàsic. Inversió 2 ♥ Obté el doble de punts en la presentació final. Llança brutícia 3 ♥ Moviment bàsic. Fuet cep 3 ♥ Moviment bàsic. Gesta 2 ♥ Actua finalment el proper torn. Maliciós 2 ♥ Impedeix que l'atenció baixi en aquesta ronda. Massa còsmica - Obté el doble de punts en el següent torn. Megacuerno 3 ♥ Si actua últim obté ♥♥ més. Megapatada 2 ♥ Si actua últim obté ♥♥ més. Ona precisa 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Ona tro 2 ♥ Impedeix que l'atenció baixi en aquesta ronda. Ona volt 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Cop de dits 2 ♥ Si actua últim obté ♥♥ més. Paranormal 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Puntada gir 3 ♥ Moviment bàsic. Puntada salt 3 ♥ Moviment bàsic. Puntada salt alta 3 ♥ Moviment bàsic. Perforador - Si tots els concursants trien el mateix jutge, obté 15 ♥. Pic trepant 3 ♥ Moviment bàsic. Picada 3 ♥ Moviment bàsic. Pin míssil 2 ♥ Pot repetir el moviment 2 cops seguides. Placatge elèctric 2 ♥ Si el rival anterior atreu la màxima atenció obté ♥♥♥ més. Planta ferotge 2 ♥ Si el rival anterior atreu la màxima atenció obté ♥♥♥ més. Psicocambi - Alt puntuació per baixa atenció. Psicotall 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Pols ombrívol 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Puny mareig - Alt puntuació per baixa atenció. Puny tro 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Puny dinàmic 2 ♥ Si actua últim obté ♥♥ més. Rapidesa 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Raig 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Raig solar 1 ♥ Si el mateix jutge no ha estat elegit obté ♥♥♥ mes. Recurrent 2 ♥ Pot repetir el moviment 2 cops seguides. Respir - L'atenció que es rep es suma al marcador. Rugit 2 ♥ Impedeix que l'atenció baixi en aquesta ronda. Submissió 3 ♥ Moviment bàsic. Tall aeri 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Tall creuat 2 ♥ Si actua últim obté ♥♥ més. Teletransporte 2 ♥ Assegura el primer torn en la següent ronda. Tir vital 2 ♥ Actua finalment el proper torn. Trampa roques 2 ♥ Impedeix que l'atenció pugi. Tripijoc - Roba els punts del Pokémon que va després de tu. Treparrocas 2 ♥ Si actua últim obté ♥♥ més. Triple puntada 2 ♥ Pot repetir el moviment 2 cops seguides. Truc força - Alt puntuació per baixa atenció. Tro 2 ♥ Si actua primer obté ♥♥ més. Ultrapuño 2 ♥ Assegura el primer torn en la següent ronda. Velocitat extrema 2 ♥ Assegura el primer torn en la següent ronda. Vendetta 1 ♥ Si el mateix jutge no ha estat elegit obté ♥♥♥ mes. Verí X 3 ♥ Moviment bàsic. Vent tallant 1 ♥ Si el mateix jutge no ha estat elegit obté ♥♥♥ mes. Veuassa 3 ♥ Moviment bàsic.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.