FANDOM


Axew és el primer Pokémon que Iris va donar a conéixer.

Història Edit

EP669 Regalant-li a Iris un Axew

Iris rebent a Axew.

És company d'Iris, aquest Pokémon va ser lliurat a Iris en el seu poble natal, per la líder del poble a la qual li diuen "l'àvia". Aquesta li diu a Iris que ha d'entrenar-lo i convertir-lo en un poderós Haxorus; ho utilitza per a combatre. Ash ho veu per primera vegada en l'EP662, on li llença una pokéball per a capturar-lo però ho confon amb Iris ja que la seva pokédex va assenyalar que darrere d'un arbust es trobava un Axew, però es tractava d'Iris que estava allí i com tenia a Axew en la seba cabellera la pokédex d'Ash va assenyalar a eixe pokémon. Es destaca per estar fora de la seva Poké Ball com el Pikachu d'Ash i el Piplup de Dawn/Maya. Aquest Pokémon acostuma a estar en el pèl de la seva entrenadora.
EP665 Axew d'Iris

Axew menjant dins de la cabellera d'Iris.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.