FANDOM


P02 Aus Llegendàries

Els Titans del Gel, del Llamp i del Foc de la regió de Kanto

Se li denomina Aus llegendàries al trio d'aus que conformen Articuno, Zapdos i Moltres. Articuno controla el poder del gel, Zapdos controla el poder de l'electricitat i Moltres controla el poder del foc. També són coneguts com el trio llegendari de Kanto però no se sap perquè apareix en altres regions en els videojocs excepte que siga un esdeveniment.

Articuno Zapdos Moltres
Articuno NB
Tipus gelTipus volador
Zapdos NB
Tipus elèctricTipus volador
Moltres NB
Tipus focTipus volador

Per la seua forma de captura en Pokémon Platí, passen a ésser Pokémon errants.

EtimologiaEdit

Articuno, el seu nom significa "Artic" (d'àrtic) i "un" (Número 1). Té aquest nom degut al fet que és un Pokémon de tipus gel i és la primera de les tres aus llegendàries en la Pokédex nacional.

Zapdos, el seu nom significa "Zap" en anglès se li crida així a un xoc elèctric (Onomatopeia d'un xoc elèctric o d'electricitat) i "dos" (Número 2). Té aquest nom degut que és un Pokémon de tipus elèctric i va després d'Articuno en la Pokédex nacional.

Moltres, el seu nom significa "Molt" (alguna cosa com fos o fondre) i "tres" (Número 3). Té aquest nom degut al fet que és un Pokémon de tipus foc i va després de Zapdos en la Pokédex nacional.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.