FANDOM


3TrainerPoké
000

Sprite de 'M en Roig, Blau i Verd.

'M és un error dels videojocs, idèntic en aparença a Missingno., però a gran diferència d'aquest últim, corromp el joc i ho deixa inútil. Succeeix en Pokémon Roig, Pokémon Blau i Pokémon Verd, ja que si ho intercanvies a Groc es convertirà en 3TrainerPoké. 'M es troba de la mateixa manera que Missingno., la seua única diferència és que es corromp el joc si ho captures.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.