Значение

Какво означава Страница Мъниче? вероятно е вашият въпрос. Страниците, които се определят като Мъничета са тези, които все още не съдържат допустимото количество информация, което би трябвало да съдържа. Вие можете да помогнете като редактирате тези страници и добавяте отнасящите се информаций, спазвайки правилата!

Използване

Обикновен

Въвеждайки {{Article Stub}} ще получиш:

SeedotArt.png
Тази страница е все още мъниче, можеш да помогнеш като добавиш липсващата информация относно предметът на страницата.

Покемон

Ако искаш да конкретизираш страница отнасяща се към Покемон въведи {{Article Stub|Pokemon}} и ще получиш:

JoltikArt.png
Тази страница отнасяща се до Покемон е все още мъниче, можеш да помогнеш като добавиш липсващата информация относно този Покемон. Виж готова страница!

Място

Ако искаш да конкретизираш страница отнасяща се към място въведи {{Article Stub|Place}} и ще получиш:

Relic Badge.png
Тази страница отнасяща се до място в Покемон Света е все още мъниче, можеш да помогнеш като добавиш липсващата информация относно това място.

Герой

Ако искаш да конкретизираш страница отнасяща се към герой въведи {{Article Stub|Character}} и ще получиш:

VSRoark.png
Тази страница отнасяща се до герой е все още мъниче, можеш да помогнеш като добавиш липсващата информация относно този герой.

Аниме

Ако искаш да конкретизираш страница отнасяща се към Анимето въведи {{Article Stub|Anime}} и ще получиш:

Iris's Axew.png
Тази страница отнасяща се до Анимето е все още мъниче, можеш да помогнеш като добавиш липсващата информация относно тази страница.

Игра

Ако искаш да конкретизираш страница отнасяща се към игра въведи {{Article Stub|Game}} и ще получиш:

VSAkuroma.png
Тази страница отнасяща се до игрите е все още мъниче, можеш да помогнеш като добавиш липсващата информация относно тази страница.

Манга

Ако искаш да конкретизираш страница отнасяща се към Мангата въведи {{Article Stub|Manga}} и ще получиш:

White's Servine.png
Тази страница отнасяща се до Мангата е все още мъниче, можеш да помогнеш като добавиш липсващата информация относно тази страница.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.