WoobatAM.png Уубат Свуубат Дрилбър DrilburAM.png


Суубат
ココロモリ (Кокоромори)
SwoobatArt.png
Медиум Летящ
Вид
Ухажващ Покемон
Дарби
Не Знание
Тромавост
Скрита Дарба
Просто
Височина Тегло
0.9m 10.5kg
Регион Номер
Унова #528
Еволюира От
Уубат
Файл:Swoobat Cry.ogg

Суубат (Японски: ココロモリ Кокоромори) е Медиум и Летящ тип Покемон.

Суубат еволюира от Уубат след като бъде трениран, когато е с максимум радост.

Биология

Физиология

Swoobat Dream.png

Суубат е прилепоподобен Покемон с един чифт черни криле и чифт черни малки крачета със три пръста. Главата е кръгла и синя, а учите се съединяват. Около врата има пух като Уубат. Опашката прилича на две розови опашки, които накрая формират сърце.

Полови Разлики

Няма

Еволюция

Еволюционна Верига
Woobat.png
Уубат
Медиум Летящ
Evo Arrow.png

Soothe Bell.png mах Щастие
Swoobat.png
Суубат
Медиум Летящ

В Анимето

Robert's Swoobat.png
на Робърт
Thumb Icon.png

Големи Роли

Малки Роли

Покедекс Вписваня

Покемон Епизод Покедекс Вписване
Суубат Емолга Неуловимата! На Аш Суубат, Ухажващият Покемон и еволюиралата форма на Wубат. Суубат може да стреля със звукови вълни от носовете си, някои достатъчно силни да счупят камък.
Покедекс Вписвания

В Игрите

Локация

Генерация V
Black White Еволюирай Уубат.

Спрайтове

Генерация V
Black White Задна
SwoobatBW.png
SwoobatBW-Back.png
SwoobatBW-S.png
SwoobatBW-Back-S.png

Атаки

при покачване на ниво

Генерация V
Ниво Движение Тип
Старт Объркване Confusion Медиум
Старт Подушване Odor Sleuth Нормален
Старт Вихрушка Gust Летящ
Старт Самоувереност Assurance Тъмен
4 Подушване Odor Sleuth Нормален
8 Вихрушка Gust Летящ
12 Самоувереност Assurance Тъмен
15 Сърце Печат Heart Stamp Медиум
19 Затваряне Imprison Медиум
21 Въздушен Резец Air Cutter Летящ
25 Привличане Attract Нормален
29 Амнезия Amnesia Медиум
29 Спокойна Мисъл Calm Mind Медиум
32 Въздушно Разсичане Air Slash Летящ
36 Бъдещ Поглед Future Sight Медиум
41 Медиум Psychic Медиум
47 Усилие Endeavor Нормален
• Нивото Старт показва атаките, които Покемонът ще може да използва при излюпването му или хващането му на Ниво 1.

чрез TM и HM

Генерация V
TM Движение Тип
TM03 Психо Шок Psyshock Медиум
TM04 Спокойна Мисъл Calm Mind Медиум
TM06 Отрова Toxic Отровен
TM10 Скрита Сила Hidden Power Нормален
TM12 Присмех Taunt Тъмен
TM15 Хипер Лъч Hyper Beam Нормален
TM16 Светъл Екран Light Screen Медиум
TM17 Отбрана Protect Нормален
TM18 Дъждовен Танц Rain Dance Воден
TM19 Телекинеза Telekinesis Медиум
TM20 Защита Safeguard Нормален
TM21 Рухване Frustration Нормален
TM27 Завръщане Return Нормален
TM29 Медиум Psychic Медиум
TM30 Сенчеста Топка Shadow Ball Призрачен
TM32 Двоен Екип Double Team Нормален
TM33 Отразяване Reflect Медиум
TM40 Въздушно Асо Aerial Ace Летящ
TM41 Изтезаване Torment Тъмен
TM42 Фасада Facade Нормален
TM44 Почивка Rest Медиум
TM45 Привличане Attract Нормален
TM46 Крадец Thief Тъмен
TM48 Хор Round Нормален
TM53 Енергийна Топка Energy Ball Тревен
TM57 Лъч със Заряд Charge Beam Електрически
TM62 Акробатика Acrobatics Летящ
TM63 Възбрана Embargo Тъмен
TM68 Гига Сблъсък Giga Impact Нормален
TM70 Светлина Flash Нормален
TM73 Светкавична Вълна Thunder Wave Електрически
TM74 Желязна Топка Gyro Ball Железен
TM77 Психолог Psych Up Нормален
TM85 Шаблон:Dream Eater Dream Eater Медиум
TM87 Перчене Swagger Нормален
TM88 Дързост Pluck Летящ
TM89 Обратен Завой U-Turn Насекомо
TM90 Заместник Substitute Нормален
TM92 Хитра Стая Trick Room Медиум
HM02 Полет Fly Летящ

Произход

  • Суубат е базиран на прилеп.

Произход на Името

  • Swoobat може да е комбиниран от swoop (замах) или swoon (припадам) и бат (прилеп). Възможно е просто да е добавено "S" в началото както "Ko" в Kokoromori.
  • Kokoromori е комбинация от ころころ korokoro (кръгъл) and コウモリ kōmori (прилеп).

Факти

Свързани Страници

WoobatAM.png Уубат Суубат Дрилбър DrilburAM.png


link={{{link}}}
За повече изображения на Суубат, влезте ТУК.
SwoobatAM.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.