FANDOM


Отровен Прах
どくのこな (PoisonPowder)
Poison Powder
Poison Powder
Тип Отровен
Категория Специален

Наличност:

  • Придобива се при покачване на ниво.
  • Не е TM движение.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.